Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:48:59 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/29/2009

Número d'expedient: M112-2009-26

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090565. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'UTE AZAHAR, JARDINERIA Y RIEGOS i la CONSTRUCTORA FEL SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Ocupació

ACG090566. Aprovació de l'aportació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupament del projecte "Pla d'Aeroports:Formació de desocupats per a la T-Sud", que gestiona l'empresa municipal CORESSA.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090567. Aportació quota any 2009 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

ACG090568. Aprovar declarar deserta la licitació convocada per a l'adjudicació d’una concessió demanial per a l’ús privatiu de l’equipament municipal destinat a cinema i l’explotació, mitjançant arrendament, d’un local comercial per a activitats complementàries, situat en el sector de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat, per acord de la Junta de Govern Local de data 27/0472009.

Llicències d'Obres

ACG090569. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Construcciones y Reformas Ramoca SL consistent en reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i enderroc d'edificacions auxiliars existents amb emplaçament al carrer Oms, núm. 28-30.

Llicències de Medi Ambient

ACG090570. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en basar i venda al detall de roba, calçat, borses i complements, ubicada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 16, a favor de Ailian Wu

ACG090571. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de vehicles de lloguer amb túnel de rentat i oficines, ubicada a l'avinguda Marina, núm. 24, a favor d'Autotransporte Turístico Español, SA

Medi Ambient

ACG090572. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació del servei de transport escolar col·lectiu per a la realització de les activitats d'educació ambiental, a favor de l'empresa Fersprat SA

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090573. Aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment i conservació de l'aigua i infrastructures del llac artificial del Parc de Marianao, a Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa LIBEL XXI, SA.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

ACG090574. Concessió de subvenció a l'entitat APADO, Fundació Privada per col.laborar en activitats relacionades amb Nova Ciutadania i Serveis Socials d'atenció domiciliaria a l'any 2009

ACG090575. Aprovar l'acord entre la Fundació Domicilia i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat regulador de la gestió del circuit del xec domicilia per a l'any 2009 i l'aportació econòmica per al desenvolupament de les seves activitats durant aquest exercici

Cultura

ACG090576. Aprovar la devolució a a les famílies dels alumnes que es relacionen en el llistat annex de l'import que resulta de l'aplicació de la minoració en la quantitat de la matrícula i de les quotes mensuals que han satisfet les famílies durant el primer quadrimestre del curs actual, en virtut de l'acord de concessió d'ajuts a l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Blai Net per al curs 2008-2009 aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 22 de desembre de 2008.

ACG090577. Aprovació aportació anyal al Consorci per a la Normalització Lingüística corresponent a l'exercici 2009.

Esports

ACG090578. Aprovar la concessió de subvenció a l'entitat Club Cocos Esport i Cultura, per donar suport a l'organització de la 17a Marxa per la Ribera del Llobregat, per import de 400 euros.

Joventut

ACG090579. Aprovar la revocació parcial de la beca tipus A, concedida a Iris Paniagua Martínez per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 9 de juny de 2008

ACG090580. Aprovar la revocació total de la beca concedida a Juan Carlos González Navarro per acord de la Junta de Govern de 9 de juny de 2008.

ACG090581. Aprovar la revocació parcial de la beca tipus C, concedida a Javier Campoy Peña per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 9 de juny de 2008

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades