Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 03:49:45 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/10/2008

Número d'expedient: M112-2008-38

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080801. Aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'usos i ordenació de l'edificació equipament docent i sanitari assistencial a Ciutat Cooperativa

Projectes i Obres

ACG080802. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del PU d'accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG080803. Aprovar la certificació núm. 7 i última d'obra, corresponent a les obres del POMO d'arranjament del c/ Joan Parellada i entorn

ACG080804. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del POMO del c/ Badajoz i placeta annexa, previst al PMI de Casablanca

ACG080805. Aprovar la certificació d'obra núm. 5, corresponent a les obres del POMO d'arranjament i millora de l'accessibilitat de la plaça de l'Olivera

ACG080806. Aprovar la certificació d'obra núm. 1, corresponent a les obres de millora de l'accessibilitat als carrers comercials dels barris de Marianao i Casablanca

Patrimoni Immobiliari

ACG080807. Aprovació de la modificació del contracte de permuta de béns presents amb d’altres de futurs subscrita amb la societat mercantil de capital íntegrament municipal CLAUS, S.A. aprovada per acord de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2005.

Llicències d'Obres

ACG080808. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Pacta Inversiones SA consistent en adequació de local com a sales de convencions en edifici existent amb emplaçament al carrer Alberedes, núm. 14.

ACG080809. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Manuel Romero Aguilar consistent en construcció de nau industrial sense ús determinat amb emplaçament al carrer Guipúscoa, núm. 13.

ACG080810. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Pere Castany Farré consistent en reforma integral d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al carrer Vermell, núm. 18.

Llicències de Medi Ambient

ACG080811. Aprovació del conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Europcar IB, SA

ACG080812. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en salons de convencions, situada al carrer Alberedes, núm. 14, a favor de Pacta Inversiones, SA

ACG080813. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Lleida, núm. 16-B, local 3, a favor de Brayan Llamas Moreno

ACG080814. Aprovació de la denegació de la llicència ambiental de l'activitat consistent en estació base de telefonia mòbil, situada al carrer Riera del Fonollar, núm. 26, a nom de France Telecom España, SA

ACG080815. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant, situada al carrer Montmany, núm. 7-9, a favor de Proyec Baix, SL

ACG080816. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de pernils, situada al carrer Alberedes, núm. 6-12, local 4, a favor de Fic5 Shop, SL

ACG080817. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en emmagatzematge de residus no perillosos, situada al passatge Gáller, núm. 2, a favor de Recuperació de Papeles Hermanos Fernández, SA

Medi Ambient

ACG080818. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 de 22 d'abril, per als anys 2008 i 2009

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080819. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de climatització, calefacció i ACS de diverses dependències municipals, a favor de l'empresa Gestión Integral de Instalaciones, SA.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Esports

ACG080820. Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport per l'actuació "suport per a l'esport ciutadà"

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG080821. Aprovació de la signatura del conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i la Universitat Autònoma de Barcelona, relatiu a l'organització del Màster en Polítiques Socials i Comunitàries

Educació

ACG080822. Aprovar les bases particulars que han de regular la selecció de les families de l'alumnat amb menys recursos, dels centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris, i que son susceptibles d'obtenir un ajut per minorar el cost de les activitats extraescolars en les que participen durant el curs 2008-2009

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080823. Aprovació de la selecció definitiva dels licitadors del procediment negociat per a la contractació de la redacció del POMO de l'edifici de Cal Perruca i invitació a presentar proposicions econòmiques

ACG080824. Aprovació d'autoritzar la cessió del contracte del servei d'esporga de l'arbrat a diverses zones del municipi, durant la temporada tardor-hivern de l'any 2008, adjudicat a l'empresa SERVICIOS DE ARBORICULTURA, SL, a l'empresa ANOIA ARBRES, SL i aprovació de la tercera pròrroga de l'esmentat contracte.

ACG080825. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei per la redacció del projecte museogràfic del Museu de Sant Boi de Llobregat

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades