Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:41:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/12/2005

Número d'expedient: M112-2005-28

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050578. Aprovació inicial del Pla de millora urbana de les parcel.les del sector polígon industrial Fonollar-Sud, delimitades pels carrers Principat d'Andorra, Doctor Josep Castells i la carretera de Santa Creu de Calafell

ACG050579. Aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'usos de la parcel.la d'equipament al sector Centre comercial Sant Boi, delimitada per l'avinguda Marina, carrer Cabasses, vial interior i zona verda confrontant a l'enllaç de la carretera BV-2001 i autopista C-32

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050580. Aprovació de la ratificació de l'escriptura d'obra nova en construcció de l'edificació que integrarà el Complex Esportiu Municipal Pau Gasol, efectuada per la concessionària DUET SANT BOI, S.A.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050581. Aprovar la certificació d'obra número 10, corresponent a les obres de consolidació estructural de la Masia de Can Palós, a favor de l'empresa CORESSA

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050582. Llicència d'obres consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Francolí núm. 9

ACG050583. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'edifici unifamiliar entre mitgeres en planta baixa al carrer Vermell núm. 75

ACG050584. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació substàncial de la llicència existent per a obres al carrer Major núm. 47

ACG050585. Concessió de la llicència d'obres consistent en la modificació substancial de la llicència concedida per obres al passatge Garrotxa núm. 1-9

ACG050586. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma de planta baixa i addició de dues plantes pis amb golfes per a dos habitatges al carrer Blai Net núm. 72-74

ACG050587. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma de local per a la seva adequació a habitatge al carrer Enric Morera núm. 17 BX.

ACG050588. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, amb piscina, al carrer Serra de Collserola núm. 4-B.

ACG050589. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma de local per a la seva adequació a habitatge al carrer Barcelona núm. 23-25 Bx 02

ACG050590. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció de dos habitatges unifamiliars adossats al carrer Pirineus núm. 64-68

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050591. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda d'articles de tota mena, a favor de Zhong-Sen Comercio, SL, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 53-55, baixos

ACG050592. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda a l'engròs d'aparells de calefacció, refrigeració, sanitaris i rajoles, situada al carrer Astúries, núm. 25, a favor de Aigua Baix, SA

ACG050593. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem d'aparells per a l'equipament industrial del ram de l'hosteleria, situada al carrer Osca, núm. 11, a favor de Movilfrit, SA

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050594. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei i control de la legionel·losi

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Seguretat ciutadana dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050595. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament d'un vehicle per a la Policia Local per a incorporar un equip cinemometre-ràdar

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050596. Aprovar el reconeixement de l'obligació de l'avançament per les obres dutes a terme al complex esportiu municipal Pau Gasol i referent al 20% del total d'obra executat, a favor de l'empresa Duet Sant Boi SA

ACG050597. Aprovar la certificació d'obra número 1, corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera, a favor de l'empresa REHAC, SA.

ACG050598. Aprovar la certificació d'obra número 6, corresponent al Projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la Policia Municipal, per a millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES .

ACG050599. Aprovar la certificació d'obra número 2 corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació del llac de Marianao i del seu entorn, a favor de l'empresa CESPA INGENIERIA URBANA SA

ACG050600. Aprovar la certificació d'obra número 2, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipals ordinària de reurbanització de la Plaça Penedès, a favor de Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA)

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050601. Aprovació de les bases particulars que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a iniciatives pedagògiques, projectes i experiències que es realitzin als centres públics de Sant Boi per al curs 2005-2006, i als projectes de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes i de la Federació d'Associacions de Pares de Sant Boi pel curs 2005-2006 i les corresponents convocatòries.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050602. Ampliació del termini de resolució i notificació dels expedients de llicència d'obra sol·licitats durant els mesos de juliol i agiost de 2005, compresos entre les sol·licituds identificades des de l'expedient municipal X124/2005/072 i X124/2005/109

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades