Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:08:24 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/27/2009

Número d'expedient: M112-2009-17

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Segona


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG090354. La ratificació del Decret d'Alcaldia número AAL090078 d'aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per a l'any 2009 al Departament de Governació i administracions públiques de la Generalitat de Catalunya

Mercats

ACG090355. Aprovar la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 2n trimestre de 2009.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090356. Aprovació del conveni a signar entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'entitat Ensenyament Solidari que te per objecte el desenvolupament de diferents projectes cooperació amb els municipis de San Miguelito (Nicaragua) i Marianao (Cuba)

ACG090357. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte 1985 “Biblioteca per a tothom a Kénitra”

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090358. Aprovar les certificacions d'obra núms. 6 (preus contradictoris) i 7, corresponents a les obres del PU d'accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG090359. Aprovació de l'adjudicació definitiva, per procediment negociat amb publicitat, per a la contractació del servei de la redacció del POMO de l'edifici de Cal Perruca

ACG090360. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del POMO de connexió de clavegueram dels vestuaris del camp esportiu

Patrimoni Immobiliari

ACG090361. Aprovació inicial del plec de clàusules per l'adjudicació d'una concessió demanial respecte a l'equipament cultural destinat a cinemes i per a l'adjudicació de l'arrendament respecte a una finca patrimonial a l'àmbit de Can Castellet, per al desenvolupament d'activitats complementàries i aprovació de la convocatòria de la licitació.

ACG090362. Aprovació de la segona modificació del contracte de permuta de béns presents amb d’altres de futurs subscrita amb la societat mercantil de capital íntegrament municipal CLAUS, SA aprovada per acord de la Junta de Govern de data 21 de novembre de 2005.

Llicències de Medi Ambient

ACG090363. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de mobles i electrodomèstics, situada al carrer Sant Joan Bosco, núm. 32, a favor de M.E.C.A, SA

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG090364. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Dones Esclat per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090365. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a EMI Associació en contra de la violència familiar per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090366. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Dones de Sant Boi per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090367. Aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i el Prat de Llobregat per al desenvolupament de l'actuació Segell d'Igualtat d'Oportunitats emmarcat en el projecte foment de la igualtat d'oportunitats dona-home en el mercat de treball del Baix Llobregat 2008-2009 subvencionat pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu

Gent Gran

ACG090368. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Pensionistes i Jubilats Camps Blancs per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090369. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Pensionistes i Jubilats Casablanca per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090370. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Gent Gran del Barri Centre per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090371. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090372. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació de Gent Gran "L'Edat de Platí" per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2009

ACG090373. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Fundació "Llar Sant Josep" en concepte d'ajuda a les despeses de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia que acull un grup d'avis i àvies que no cobreixen amb els seus ingressos el preu establert de la plaça

Cultura

ACG090374. Aprovació de la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals a portar a terme en el nostre municipi durant l'any 2009 i ratificació de la sol·licitud formulada a la Generalitat de Catalunya per aquest concepte

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090375. Aprovació de bases concurs per a la cobertura d'una plaça vacant de ludotecari/ària.

ACG090376. Aprovació de la declaració com a béns no utilitzables i baixa de l'inventari de béns mobles.

ACG090377. Aprovació de bases concurs per a la cobertura de dues places vacants de tècnic/a de Llicències d'Activitats.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090378. Autorització de compatibilitat de 2a activitat pública

ACG090379. Aprovació de la sol.licitud de subvenció per al Projecte THOP "El Tractament holístic del Padró Municipal d´habitants" a la convocatòria 2009 del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades