Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 04:31:26 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/16/2008

Número d'expedient: M112-2008-22

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080467. Aprovar ratificar el conveni de col.laboració signat entre la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA i l'Ajuntament de Sant Boi e Llobregat.

Comerç

ACG080468. Aprovació de l'aportació a CORESSA per cobrir el 20% del cost salarial de la contractació de la Sra. Olga Luna Redondo com Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), per a la realització de tasques de dinamització comercial de Marianao Punt de comerç durant l'any 2008.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080469. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG080470. Aprovació del pagament de la part de l'aportació a la MMAMB en concepte d'IBI, segons conveni per al finançament i execució de les obres de remodelació de l'espai urbà del nucli antic de Sant Boi de Llobregat, i que correspon al 27,64% de la certificació núm. 20 i última i la factura relacionada amb els treballs d'adaptació de portes tipus ballesta

ACG080471. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG080472. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de l'assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres del PU dels accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat

Llicències d'Obres

ACG080473. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Paslor Proín SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 8 habitatges i aparcament per a 12 vehicles amb reconstrucció de les façanes existens amb emplaçament al carrer Alou núm. 43-47 i carrer Alberti núm. 1-3.

Llicències de Medi Ambient

ACG080474. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació d'automòbils amb exposició i venda, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 17-19, a favor de Carhaus, SL

Agricultura i Parc Agrari

ACG080475. Aprovació del Conveni marc de col·laboració (2008-2009) i del Pla de treball per a l'any 2008, a subscriure entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080476. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi, per a l'any 2008.

Habitatge

ACG080477. Aprovació de la subvenció per a la reparació de cobertes i reparació de façanes (actuacions 2.2. i 2.3.) dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis que es determinen al Pla de Millora Integral del Barri Casablanca", a la comunitat de propietaris de l'habitatge situat a la PLAÇA JOAN XXIII, núm. 1, de Sant Boi de Llobregat

ACG080478. Aprovació de la subvenció per a la reparació de façanes (actuació 2.3.) dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis que es determinen al Pla de Millora Integral del Barri Casablanca", a la comunitat de propietaris de l'habitatge situat a la RONDA DE SANT RAMON, núm. 164, de Sant Boi de Llobregat

ACG080479. Aprovació de la subvenció per a la reparació de cobertes i reparació de façanes (actuacions 2.2. i 2.3.) dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis que es determinen al Pla de Millora Integral del Barri Casablanca", a la comunitat de propietaris de l'habitatge situat a la PLAÇA JOAN XXIII, núm. 6, de Sant Boi de Llobregat

ACG080480. Aprovació de la subvenció per a la reparació de façanes (actuació 2.3.) dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis que es determinen al Pla de Millora Integral del Barri Casablanca", a la comunitat de propietaris de l'habitatge situat a la PLAÇA JOAN XXIII, núm. 2, de Sant Boi de Llobregat

ACG080481. Aprovació de la subvenció per a la Millora d'Accessibilitat als edificis (actuació 2.1.2.) i Millora de les Instal.lacions comunes d'Aigua: Substitució d'aforaments per xarxa (actuació 2.4.1.) dins del camp d'actuació 2 "Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis que es determinen al Pla de Millora Integral del Barri Casablanca", a la comunitat de propietaris de l'habitatge situat a la PLAÇA JOAN XXIII, núm. 8, de Sant Boi de Llobregat

ACG080482. Aprovació de la denegació de la subvenció, sol.licitada per la comunitat de propietaris del CARRER VILADECANS, núm. 13 C, de Sant Boi de Llobregat (CP 08830), per la Millora en les instal.lacions comunes de l'edifici (aigua/gas)

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent Gran

ACG080483. Atorgament de subvenció a l'Assemblea Local de Creu Roja pel Punt de Voluntariat de Gent Gran per l'any 2008

Serveis Socials

ACG080484. Aprovació de l'aportació Municipal a la Fundació Domicilia per a l'any 2008.

Cultura

ACG080485. Aprovació conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per dur endavant a través del Museu de Sant Boi, el projecte "Un Museu per a tots. Un museu per a tothom".

Salut i Consum

ACG080486. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a la realització de les activitats de control de mosquits per a l'any 2008

Cooperació i Solidaritat

ACG080487. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a la contrucció d'un pont i la pavimentació de 16,6 metres lineals de carrer a San Miguelito, Nicaragua amb relació al projecte 1346 "Pavimentació del Barrio Sandino. San Miguelito. Nicaragua"

ACG080488. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 1845 "Crisi humanitària a Myanmar (antiga Birmania). Resposta als efectes del cicló Nargis"

ACG080489. Acceptació de la subvenció concedida per l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya per al projecte de sensibilització "Sant Boi en la Pau"

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG080490. Concessió de subvenció a La Federació d’ Entitats Els Garrofers de Sant Boi, com aportació d'aquest Ajuntament pel desenvolupament de diferents accions incloses a diversos àmbits de l'Ajuntament per portar a terme durant l'exercici 2008

Educació

ACG080491. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal

ACG080492. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la concessió subvencions als ajuntaments, per al foment de la participació en activitats extraescolars, dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2008-2009

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080493. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat OMNIUM CULTURAL - DELEGACIO DEL BAIX LLOBREGAT per portar a terme el programa d'activitats de l'any 2008.

ACG080494. Aprovació del POMO de millora de l'accessibilitat al barri de Marianao (2a fase)

ACG080495. Aprovació del POMO d'execució de diferents actuacions incloses dins del procés de participació ciutadana en el pressupost de l'any 2007

ACG080496. Aprovació del nomenament de tècnic coordinador en matèria de seguretat i salut, direcció facultativa i executiva, així com del pla de seguretat i salut, corresponent a les obres del PU dels accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG080497. Aprovar l'encàrrec de gestió, i el plec de condicions que el regeix, per a l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat als carrers comercials dels barris de Marianao i Casablanca, a CORESSA

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades