Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 10:47:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/13/2004

Número d'expedient: M112-2004-13

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040236. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Naeko Logistic, S.A.

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040237. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del POMO del mercat de Torre de la Vila

ACG040238. Aprovar la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres del POMO de deconstrucció de l'actual mercat de Sant Jordi

ACG040239. Aprovar la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres del POMO de l'edifici de Can Jordana

ACG040240. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO de la plaça de Ramon Mas Campderrós

ACG040241. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació dels treballs de conservació, manteniment i millora de certs espais verds públics de Sant Boi

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040242. Concessió de subvencions per a la realització d'activitats i serveis de l'àmbit de Medi Ambient

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040243. Concessió de la llicència d'obres consistent en la rehabilitació d'edifici amb 2 habitatges i 2 locals, al carrer l'Alou, núm 3.

ACG040244. Concessió de la llicència d'obres consistent en la rehabilitació d'edifici amb dos habitatges. al carrer l'Alou, núm 11.

ACG040245. Concessió de la llicència d'obres consistent en el canvi d´'us de local amb vivenda a habitatge solsament, al carrer Providència, núm 2 local 8.

ACG040246. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Onyar, núm 23 i 25.

ACG040247. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Ramon Estruch, núm 31.

ACG040248. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Salzes, núm 41.

ACG040249. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'edifici destinat a ataller i vestuaris, al carrer Osca, núm 18-20.

ACG040250. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'ascensor a l'ull de l'escala, al carrer Lepant, núm 7

ACG040251. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma de local per a dos habitatges, a la plaça Mercé Rodoreda, núm 10-12.

ACG040252. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de la Valira, núm 2.

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040253. L'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la Campanya de Desinsectació de Mosquits per a l'any 2004, en aquest terme municipal.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040254. Aprovar les certificacions d'obra número 7 i número 8, corresponents a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de remodelació de l' illa Sud ( illa 6 ) del barri de Camps Blancs, a favor de l'empresa municipal CORESSA

ACG040255. Aprovar la certificació d'obra número 1 i última, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'adequació de substitució de la impermeabilització de la coberta de casal de barri de Casablanca, a favor de l'empresa CUBIERTAS BARCELONA, SL

ACG040256. Aprovar la certificació d'obra número 14 corresponent a les obres definides pel Projecte d'actualització del procés constructiu i de preus de la canalització de la Riera Roja (Col.lector principal i ramal C-245), a favor de l'empresa ALDESA CONSTRUCCIONES SA

ACG040257. Aprovar la certificació d'obra número 9 corresponent a les obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació de l'illa Sud ( illa 6) del barri de Camps Blancs, a favor de l'empresa municipal CORESSA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040258. Aprovació de les certificacions d'obra número 17, 18 i 19 de la tercera fase del projecte Parc de la Muntanyeta.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040259. Aprovació de preu públic per a la venda de litografies de l'artista Josep Mª Subirachs, commemorativa del 25è aniversari dels Ajuntaments Democràtics.

ACG040260. Aprovació aportació ordinària per al desenvolupament de les activitats corresponents al mes de març de 2004 del Patronat Municipal de Comunicació

ACG040261. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'edició d'un coleccionable commemoratiu dels 25 anys d'ajuntaments democràtics

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG040262. Concessió de subvencions de l'àmbit de Salut Pública, Consum, Cooperació i Solidaritat, Associacions de Veïns, Comerç, Immigració, Persones Discapacitades, Dona i Gent Gran, per l'exercici 2004;

ACG040263. Denegació de subvenció a les entitats que s'allisten en document annex pels motius que s'hi indiquen

ACG040264. Concessió de subvenció a la Fundació Marianao com aportació d'aquest Ajuntament a les activitats de caràcter social a realitzar per aquesta entitat durant l'exercici 2004

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040265. Pagament a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola de Fotografia de la beca a un estudiant de Sant Boi per a un semestre de 2004.

ACG040266. Concessió de subvencions a iniciatives pedagògiques, experiències i projectes d'educació que es realitzin als centres públics de Sant Boi per al curs 2003-2004

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040267. Aprovació de la concessió de beques de menjador escolar a alumnes de preescolar en centres públics, per un import de 35.235 euros .

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040268. Revocar la subvenció concedida per l'any 2001 a l'associació Catalana AVECE.

ACG040269. Revocar la subvenció concedida per l'any 2001 a l'Associació ADPERD (Associació per la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitació).

ACG040270. Revocar les beques concedides a favor dels alumnes del curs d'Hàbits Laborals per a persones amb discapacitats que es va organitzar en l'any 2000 i que va finalitzar amb data 30 d'abril de 2001.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040271. Concessió de subvenció a Ensenyament Solidari de Sant Boi de Llobregat per a la realització dels projectes de cooperació al desenvolupament a San Miguelito i Marianao i el projecte d'activitats de sensibilització que l'entitat ha presentat.

ACG040272. Revocació parcial de la subvención concedida a l'Ajuntament de Soyapango per al desenvolupament del projecte Promoviendo la salud sexual y reproductiva en el municipio de Soyapango per acord de la Comissió de la Govern en la sessió del dia 17 de juny de 2003.

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG040273. Revocar la subvenció concedida per l'any 2001 a l'associació EMI (Associació de Dones en contra de la violència familiar).

Tercera edat dins de la ponència de programes transversals

ACG040274. Concessió de subvenció a la Fundació Privada "Llar de Sant Josep"

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040275. Aprovar la certificació d'obra número 3 i última, corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària per a les millores d'adequació i sectorització d'usos per a la climatització del casal de l'Olivera, a favor de l'empresa GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SA

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades