Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:42:11 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/27/2004

Número d'expedient: M112-2004-30

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040606. Acceptar el desistiment del Sr. Juan Fita Perarnau del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2004 pel qual s'aprovava el pagament del justipreu fixat en la sentència dictada en el recurs contenciós-administratiu número 380/2000

ACG040607. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA)

ACG040608. Aprovació inicial de la modificació de l'Estudi de detall d'ordenació volumètrica en l'àmbit amb front a la rambla de Rafael de Casanova, 2,4 i 6 cantonada plaça Ajuntament, 6,7,8 i 9

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040609. Aprovació del plec de clàusules, i del document d'especificacions tècniques adjunt, i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de consolidació i millora de la plaça de Ramon Mas Campderrós

ACG040610. Aprovar la certificació final d'obra (núm. 8 i liquidació), corresponent a les obres del POMO del mercat de Torrelavila

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040611. Aprovació de la subsanació de l'escritura de concessio administrativa de la plaça núm. 025 del primer soterrani del pàrking de Plaça Catalunya, dels Srs. JOSE SALAS ORTIGOSA i ANA MARIA PINO PALOMO.

ACG040612. Desestimació dels recursos de reposició interposats contra els acords de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2004 pels quals es declara desert el concurs per a l’alienació o, alternativament, la constitució d’un dret de superfície sobre la parcel·la B8a i s’adjudiquen els concursos per a l’alienació o, alternativament, la constitució d’un dret de superfície sobre les parcel·les B8b i B8c de Prologis Parc de Sant Boi.

Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040613. Aprovació Preu Públic de les entrades als espectacles de Teatre Amateur

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040614. Renuncia a la llicència d'obertura concedida i arxiu de l'expedient tramitat per l'activitat de taller de fabricació de rètols publicitaris al carrer Jaume Balmes, núm 47.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040615. Concessió d'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel finançament dels ajuts als afectats a Cuba per l’huracà Charley

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040616. Aprovació del canon per l'us privatiu de l'espai dedicat a bar al Casal de Barri de Casablanca pel període que va des de l'1 de juliol de 2004 fins el 30 de juny de 2005

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades