Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 04:41:52 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/02/2009

Número d'expedient: M112-2009-22

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Ocupació

ACG090470. Aprovació de la devolució d'ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi, del projecte "TREBALLS ALS BARRIS", PMI Casablanca 2007, amb núm. d'expedient BLB-12/07.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090471. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte 2032 "Arranjament de la cuina escolar de Ciclo I Marianao 1a fase"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090472. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte de servei per a la direcció de les obres del POMO del sistema públic de sanejament en baixa, en part del perímetre del barri de Casablanca i del POMO del col·lector unitari de sanejament sota la ronda de Sant Ramon, en el tram entre els carrers Joventut i Cristòfor Colom

ACG090473. Aprovar les certificacions d'obra núms. 5 i 6, corresponents a les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG090474. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres de millora de l'accessibilitat als carrers comercials dels barris de Marianao i Casablanca

ACG090475. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1, 2 i 3; corresponents a les obres del PU del mur longitudinal del terreny de la banda muntanya del camí del Freser

ACG090476. Aprovació de l'adjudicació definitiva del contracte per a les obres complementàries previstes al PU complementari dels accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

Llicències d'Obres

ACG090477. Aprovació de donar-se per assabentat de la renúncia de la llicència d'obres de Carles Mansergas Lartuna consistent en reforma i ampliació d'habitatge al carrer Alou, núm. 11 1r.

Llicències de Medi Ambient

ACG090478. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda i exposició d'instruments musicals, situada al carrer Oviedo, núm. 21-23, a favor de La Bombonera d'Espectacles, SL.

ACG090479. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en gestió de residus metàl·lics, situada al carrer Múrcia, núm. 20, a favor de Metales y Reciclajes Diferma, SL.

Medi Ambient

ACG090480. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de transport escolar col·lectiu per a la realització de les activitats d'educació ambiental, a favor de l'empresa Fersprat SA

ACG090481. Aprovació de la revocació de l'encàrrec a l'empresa municipal CORESSA de l'execució de les obres definides pel Projecte de rehabilitació i adequació de la Masia de Can Palós aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2006

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090482. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars, dels annexos núm. 1, 2 i 3 i de la convocatòria per a la contractació dels servei de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors del municipi, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a adjudicar pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090483. Aprovar la transferència a CORESSA per donar suport al desenvolupament del programa d'inserció social i laboral de persones amb discapacitat que porta a terme l'esmentada empresa

Esports

ACG090484. Aprovar l'acord de col·laboració amb el Comitè Organitzador Barcelona 2010, per a la promoció del 20è Campionat d'Europa d'Atletisme

Infància i Adolescència

ACG090485. Relatiu a Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert de la contractació dels serveis de Casals D'Estiu Infantils municipals pel 2009.

Educació

ACG090486. Aprovar les bases particulars que han de regular la concessió d’ajuts per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys inscrits en les llars d'infants de titularitat municipal de Sant Boi de Llobregat, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2009-2010

ACG090487. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de l'àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per al programa complementari "Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals"

Civisme

ACG090488. Pròrroga del Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona per a l'impuls de Serveis de Mediació Ciutadana, subscrit en data 24 de juliol de 2008

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades