Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/24/2019 01:09:34 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/18/2005

Número d'expedient: M112-2005-13

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050252. Aprovació de la certificació d'obra núm. 15, corresponent al contracte mixt d'execució de les obres de construcció d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en terreny de domini públic municipal, de la plaça resultant en superfície i de la reurbanització dels carrers annexos a la plaça Montserrat Roig

ACG050253. Aprovació de la certificació d'obra núm. 19, corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050254. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regeix el concurs per a l'alienació d'una parcel.la municipal al Sector Jutjats Policia, i la convocatòria del concurs.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050255. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'ajuts a l'obertura i el manteniment de franges de protecció contra incendis forestals al voltant d'urbanitzacions.

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050256. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma i rehabilitació d'edifici unifamiliar, a la plaça Llorenç Presas 1 i carrer Major 52.

ACG050257. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Onyar, 14-16.

ACG050258. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Cabrera, núm 31.

ACG050259. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, al carrer Pirineus, núm 62.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050260. Llicència ambiental de l'activitat consistent en planta provisional per la fabricació de formigó, a la carretera antiga de València.

ACG050261. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficina administrativa, al carrer Mossèn Antoni Solanas, núm 55 baixos.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050262. Aprovar la certificació d'obra número 1 i la número 2, corresponents a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a l'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a la millora de les instal·lacions, a favor de l'empresa SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ACG050263. Aprovació del plec de clàusules i de l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la realització en bronze del grup escultòric "TRES NENS JUGANT A LA CORDA", segons projecte de l'escultor Jorge Egea, i la seva instal·lació a la Plaça del Maresme.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050264. Aprovació bases promoció interna Responsable Tècnic/a de consum

ACG050265. Deixar sense efectes la compatibilitat del treballador José Ignacio Romeo Galdós.

ACG050266. Aprovació bases Tècnic/a Superior - Cap de Projectes i Obres de Ciutat

ACG050267. Aprovació bases promoció interna Cap de Grup de Manteniment

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050268. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de subministrament de vestuari, calçat i complements per als diferents col·lectius que presten servei a l'Ajuntament.

Esports dins de la ponència de presidència

ACG050269. Adjudicació mitjançant concurs obert de la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'execució de les obres d'instal.lació de gespa artificial dels camps de futbol municipals de Marianao i Casablanca

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050270. Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a favor de l'Esplai Arrels en concepte de suport a la programació anyal de l'any 2004

ACG050271. Aprovar la revocació parcial de la subvenció concedida a favor de l'Esplai Maduixa en concepte de suport a la programació anyal de l'any 2004.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades