Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/30/2023 04:01:39 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/07/2008

Número d'expedient: M112-2008-24

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080527. Modificar la designació del representant de l'Ajuntament en la Junta de Compensació del sector "Camí del Llor"

ACG080528. Aprovació del conveni urbanístic subscrit amb Promociones Call Roman, S.A. relatiu a la Unitat d'Actuació núm. 7 de la Modificació Puntual del Pla del General Metropolità en l'àmbit del Nucli Antic de Sant Boi de Llobregat.

Projectes i Obres

ACG080529. Aprovació per deixar sense efecte el procediment negociat sense publicitat del plec de clàusules administratives i economicotècniques i la convocatòria per a la contractació de l'assistència tècnica de la direcció facultativa de les obres definides en el POMO d'abastament d'aigua des de la bassa d'emmagatzematge d'aigua procedent de l'Edar del Prat de Llobregat per a una xarxa de reg municipal a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Llicències d'Obres

ACG080530. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Ramon Tolsa Places consistent en reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar i canvi d'ús de local a habitatge al carrer Primer de Maig, núm. 41-43.

ACG080531. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Ana María Gómez Carabantes consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'habitatge unifamliar aïllat, a l'emplaçament carrer Orioles, núm. 49.

ACG080532. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Juana Moyano Camas consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Víctor Català, núm. 19.

ACG080533. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Juana Pérez Navarro consistent en construcció de garatge i piscina, i rehabilitació de façana en habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Oms, núm. 36.

ACG080534. Aprovació d'ordenació volumètrica de l'obra amb emplaçament al carrer Frederic Mompou, núm. 13-15 (Parcel·la 17, Bloc G, U.E. IV).

ACG080535. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Cat 2002 Promociones Inmobiliarias SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar aïllat de 35 habitatges, 4 locals comercials, aparcament per a 84 vehicles i 24 trasters, amb emplaçament al carrer Frederic Mompou, núm. 19A i 19B (Parcel·la 16, Bloc F, U.E. IV).

ACG080536. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2007, relatiu a la concessió de la llicència municipal d'obres a Zazomedia SL, amb número d'expedient X124/2007/037, per a la reforma d'un local per divisió en dues entitats, dos habitatges, amb emplaçament al carrer Providència, núm. 37-39 Bx i carrer Victòria, núm. 78 Bx.

ACG080537. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a B&F Consolidation & Varehousing SL consistent en construcció d'edifici industrial sense ús determinat amb emplaçament al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 12.

ACG080538. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de setembre de 2006, relatiu a la concessió de la llicència municipal d'obres a Mosquimo SL, amb número d'expedient X124/2006/017, per a la construcció d'edifici plurifamiliar a l'emplaçament Rambla Rafael Casanova, núm. 38.

Llicències de Medi Ambient

ACG080539. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem de productes químics acabats, situada a l'avinguda Marina, núm. 10, a favor d'Air Val Internacional, SA

ACG080540. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat amb trasters, situada al carrer Lleida, núm. 48-50, a favor d'Ilermilk, SA

ACG080541. Aprovació de la concessió de l'adequació de llicència ambiental per a una activitat de taller de manipulació de peces de poliestiré expandit, situada al carrer Andorra, núm. 4, a favor de Storopoack Packaging Systems Iberica, SA

ACG080542. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en emmagatzematge i distribució de publicacions, situada al carrer Múrcia, núm. 65, a favor de Mailing BCN, SL

ACG080543. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en trasters, situada al carrer Eusebi Güell, núm. 68, a favor de la CPH carrer Eusebi Güell 68

ACG080544. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar gelateria, situada a la plaça de l'Ajuntament, núm. 13, a favor de Carlos Llorente López

ACG080545. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de confecció, situada al carrer Riera Gasulla, núm. 19, a favor de Maria Dolores Ocaña Carranza

ACG080546. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en oficines, situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 58, a favor de Jesús Víctor Muro Villalón

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080547. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres d'impermeabilització del casal de barri de Camps Blancs i nomenament del coordinador de seguretat i salut de les esmentades obres.

ACG080548. Renúncia a la concessió administrativa de l'ús del domini públic consistent en l'explotació d'un quiosc per a la venda sedentària de premsa, llibres, llaminadures i altres productes anàlegs, identificat com a P-28, situat a la ronda Sant Ramon cantonada amb el carrer Joventut, a nom de la senyora Maria del Carmen Carro Rodríguez

ACG080549. Aprovar la baixa en el crèdit en fase de disposició de la quantitat de 3.030,63 euros, corresponent a l'import sobrant del total adjudicat a l'empresa Port Narbonne SL, per les obres de millora d'accessibilitat al c/ Joan Martí i c/ Montmany

Habitatge

ACG080550. Aprovació de les bases particulars que han de regir la sol.licitud i l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis, que es determinen al Pla de millora integral del barri de Casablanca, per a l'exercici 2008 i convocatòria simultània del concurs públic per a la concessió de les subvencions

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Educació

ACG080551. Aprovació del conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona que té per objecte establir una relació de col.laboració pel desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a l'impuls de serveis de mediació ciutadana.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080552. Desestimar la compatibilitat del treballador d'aquest Ajuntament Xavier Borràs Mestres

ACG080553. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament financer.

ACG080554. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de subministrament d'un vehicle.

ACG080555. Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta

ACG080556. Aprovació de bases i obertura de convocatòria d'una plaça d'Intendent de la policia local.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades