Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:40:26 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/26/2005

Número d'expedient: M112-2005-30

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Agricultura i parc agrari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050616. Aprovació de l'acceptació de la subvenció "Festa de la carxofa/la festa dels tres tombs", per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Promoció turística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050617. Aprovació de l'acceptació de subvencions de l'àmbit de Turisme per a la "Sisena Carxofada popular" i "Guies d'activitats turístiques de Sant Boi, atorgades per la Diputació de Barcelona.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050618. Aprovar sotmetre als principis d'objectivitat, publicitat i concurrència la sol·licitud de llicència municipal temporal per a l'ocupació de la via pública presentada per la Sra. Araceli Fernández Fernández, per a l'ocupació temporal de la parada núm. 6 destinada a l'activitat de venda de productes de neteja i perfumeria, d'acord amb l'establert a les bases per a l'adjudicació de llicències d'ocupació temporal de la Carpa provisional del mercat municipal de Sant Jordi.

Comerç dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050619. Aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per al desenvolupament dels ajuts per activitats i serveis de la "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat any 2005" corresponents a l'àmbit de suport a les polítiques locals de comerç.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050620. Declarar desert el procediment obert pel subministrament i posada en marxa d'una instal·lació fotovoltaica al terrat de l'Ajuntament connectada a la xarxa de 5 Kw de sortida en alterna de l'ondulador i aprovar el plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'esmentat subministrament

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050621. Concessió de la llicència d'obres consistent en divisió en dos d'un habitatge existent en edifici plurifamiliar entremitgeres al carrer Jaume I, núm. 36.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050622. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en un bar al carrer Raurich, núm.4 bxs.

ACG050623. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en Taller de pneumàtics al carrer Cristòfor Colom, núm. 35-37 bx

ACG050624. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en venda i lloguer de maquinària de construcció al carrer Andorra, núm. 45

ACG050625. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en Oficina de serveis de telecomunicacions, al carrer Riera Basté, núm. 22-26, LC 01

ACG050626. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruita, al carrer Llibertat, núm. 44-46

ACG050627. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en Oficina bancària a la plaça Generalitat, núm. 25

ACG050628. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en transformació tèrmica de làmines de PVC, situada al carrer Àlaba, núm. 9 B, nau G, a favor de Blispack, SL

ACG050629. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes alimenticis en autoservei amb carnisseria, situada al carrer Mossen Jacint Verdaguer, núm. 2, a favor de Mohamed Ham Moumama

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050630. Adjudicació mitjançant concurs del subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament empresarial o renting.

ACG050631. PRESENTACIO D'AL·LEGACIONS A LA FORMULACIO DEL PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER A L'ANY 2006

ACG050632. SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AL FEDER PER A L'ANUALITAT 2006

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050633. Aprovar les certificacions d'obra número 1 i 2 , corresponents a la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'execució de les obres d'instal.lació de gespa artificial dels camps de futbol municipals de Marianao i Casablanca

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050634. Acceptació subvenció d'acció puntual de sensibilització "Barrejant'05".

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050635. Conveni específic de col.laboració entre la Fundació Solidaritat UB i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades