Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:40:36 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/12/2004

Número d'expedient: M112-2004-24

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040475. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent al contracte mixt de l'actuació municipal a la pl. Montserrat Roig i redacció del projecte executiu de la plaça resultant en superfície i els carrers annexos

ACG040476. Aprovar la certificació final d'obra, corresponent a les obres del POMO de la plaça de Ramon Mas Campderrós

ACG040477. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del POMO del mercat de Torre de la Vila

Nucli antic dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040478. Aprovar rectificar l'error material existent en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2004, en relació a l'aportació del capital social per part de l'Ajuntament a la societat mercantil d'economia mixta a constituir per a la promoció del nucli antic i la ciutat del cinema, per un import de 30.561,00 euros.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040479. Aprovació de la modificació de l'acord d'adjudicació de la parada núm. 13 del mercat municipal Torre de la Vila, adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 de juny de 2004, a sol·licitud de l'adjudicataria Sra. Teresa Zurita Centelles.

ACG040480. Aprovació de la modificació puntual del plec de condicions que regirà el concurs per a la concessió de la utilització privativa d'11 parades de venda i 15 magatzems del mercat municipal Torre de la Vila de Sant Boi de Llobregat.

ACG040481. Aprovar sotmetre als principis d'objectivitat, publicitat i concurrència la sol·licitud de llicència municipal temporal per a l'ocupació de la via pública presentada per les Sres. Felisa Sánchez Saucedo i Lidia Rovira Valentí, constituïdes en societat civil privada denominada SÁNCHEZ-ROVIRA, SCP, per a l'ocupació temporal de la parada núm. 27 i cambra 8 de carn, destinada a l'activitat de polleria, d'acord amb l'establert a les bases per a l'adjudicació de llicències d'ocupació temporal de la Carpa provisional del mercat municipal de Sant Jordi.

ACG040482. Comparèixer en qualitat de codemandada en el recurs contenciós administratiu núm. 136/2004 -secció 2a. de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC-, interposat contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 10 de novembre de 2003, en relació a l’expedient de preu just 1195-03, relatiu als llocs de venda 173, 174 i 180 de l’antic mercat municipal de Sant Jordi.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040483. Aprovació de la sol·licitud per acollir-nos als ajuts per a la clausura d'abocadors municipals fora d'ús i d'abocadors municipals d'enderrocs i altres residus de la construcció fora d'ús

ACG040484. Aprovació de la sol·licitud per acollir-nos als ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040485. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i construcció de piscina en substitució de terres, al carrer Orioles, núm 20

ACG040486. Concessió de la llicència d'obres consistent en l'ampliació de llicència inicial aprovada, a la plaça Catalunya, núm 22-24.

ACG040487. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'un centre assistencial geriàtric, al carrer Benviure 7-9, Canons 2 i Ter 1A.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040488. Modificació llicència atorgada d'aparcament privat al carrer J.Rubio i Balaguer, 13 a aparcament public

ACG040489. la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem de bastides metàl·liques, al carrer Múrcia, núm 37 B-C- i D

ACG040490. la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació, exposició i venda d'automòbils, a la carretera Santa Creu de Calafell, núm 31.

ACG040491. la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem d'articles d'ús domèstic, al carrer Múrcia, núm 57.

ACG040492. llicència ambiental de l'activitat consistent en centre sanitari assistencial al carrer Benviure, núm. 7-9

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040493. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària per a la substitució de coberta plana per coberta inclinada, de l'equipament municipal del c/ Girona, núm. 30

ACG040494. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a l'adequació de les instal·lacions

ACG040495. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a l'adequació de les instal·lacions

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Esports dins de la ponència de presidència

ACG040496. Aprovar l’annex al contracte de concessió per a la gestió del polisportiu municipal Can Massallera de Sant Boi de Llobregat

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040497. Pròrroga del contracte del servei d'atenció i seguiment de joves en procés de transició de l'escola al treball

ACG040498. Pròrroga del contracte del servei d'activitats d'extraescolars de les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades