Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:24:59 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/14/2008

Número d'expedient: M112-2008-25

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Segona


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080557. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre la societat HOTEL EL CASTELL DE SANT BOI SL i l'Ajuntament de Sant Boi de llobregat.

Comunicació

ACG080558. Aprovació d'una aportació ordinària al Consorci Teledigital Baix Llobregat Delta corresponent a l'exercici 2008.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080559. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a les obres del POMO de millora urbana al c/ Viladecans

ACG080560. Aprovar la certificació d'obra núm. 8, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Patrimoni Immobiliari

ACG080561. Aprovació de l'acceptació de la cessió gratuïta d'una porció de terreny, de superfície 1.265 m2, efectuada per l'ORDE HOSPITALÀRIA DE SANT JOAN DE DEU.

Llicències d'Obres

ACG080562. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Sergio González Molina i Antonio Manuel Ruíz Santiago consistent en construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb emplaçament al carrer Margarita Xirgu, núm. 34 i carrer Camí del Llor, núm. 41-43.

ACG080563. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Inmotisa SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici industrial sense ús, a l'emplaçament carrer Mare de Déu de Núria, núm. 9 i carrer Enric Prat de la Riba, núm. 17.

ACG080564. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Molras SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici industrial, a l'emplaçament Carretera Santa Creu de Calafell, núm. 83-85 i carrer Andorra, núm. 44.

Llicències de Medi Ambient

ACG080565. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de muntatge mecànic d'instal·lacions industrials, situada al carrer Riera del Fonollar, núm. 25, a favor d'Abantia Fluid & Gas, SAU

ACG080566. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en aparcament privat, situada a la rambla Rafael Casanova, núm. 6, a favor de Ginkoplanet, SLU

ACG080567. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de mecànica ràpida de vehicles, situada al carrer Riera Roja, núm. 29 nau D, a favor Midas Spain in Sucursal en España, SA

Medi Ambient

ACG080568. Aprovació de la pròrroga de la contractació del servei de les activitats d'educació ambiental adreçades als centres educatius de Sant Boi de Llobregat i dels preus unitaris a l'Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient (ECOIMA)

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Serveis Socials

ACG080569. Concessió de subvenció a la Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco)

Joventut

ACG080570. Concessió d'una subvenció a Lorenzo Araque del Cid, representant del Grup de Dinamitzadors Juvenils Fundació Marianao

ACG080571. Aprovar la revocació parcial de la beca concedida a Lorena Reina Cerezal per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 21 de desembre de 2007

ACG080572. Aprovar la revocació parcial de la beca concedida a Bilal Azouz per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 21 de desembre de 2007

ACG080573. Aprovar la revocació parcial de la beca concedida a N'Ana Martinez Tixell per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 21 de desembre de 2007.

ACG080574. Aprovar la revocació parcial de la beca concedida a Na Fatima Zahra Zeddagui per acord de la Junta de Govern Local portada a terme el dia 21 de desembre de 2007.

ACG080575. Acceptació de la subvenció concedida per la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per la realització del projecte "Borsa d'Habitatge Jove 2008".

Educació

ACG080576. Aprovació de l'acceptació de l'import de 21.424,00 € concedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en concepte de subvenció directa per a la creació i funcionament de l'Oficina Municipal d'Escolarització del nostre municipi

ACG080577. Aprovar les bases particulars que han de regular la concessió d’ajuts per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys en l’Escola Bressol Municipal, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2007-2008 i la corresponent convocatòria

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080578. Aprovació del conveni de col.laboració a signar entre l'Asociación de comerciantes del mercado de Sant Jordi de Sant Boi i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080579. Aprovació del conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Federació del Comerç de Sant Boi "Nou comerç" l'objecte del qual és regular el règim de la cessió d'ús del despatx número 1, ubicat a la primera planta del mercat municipal de Sant Jordi, mitjançant llicència d’ocupació temporal atorgada per acord de la Junta de Govern Local en data 8 d'octubre de 2007 i deixar sense efectes el conveni aprovat en la mateixa data.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades