Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:38:50 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/26/2008

Número d'expedient: M112-2008-19

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080349. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa CITELUM SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080350. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa JARDINERIA Y RIEGOS AZAHAR, SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Seguretat Ciutadana

ACG080351. Autoritzar la despesa i aprovar la disposició de pressupost per a la contractació de gestió del dipòsit de vehicles 2008

ACG080352. Autoritzar la despesa i aprovar la disposició del pressupost per a la contractació de gestió del servei d'operadors del Centre Control de Servei Local de Seguretat 2008

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080353. Aprovar la certificació d'obra núm. 6, corresponent a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Llicències d'Obres

ACG080354. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Juan Gabriel García Aparicio consistent en reforma i ampliació d'habitatge en edifici plurifamiliar existent amb emplaçament al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 181.

Habitatge

ACG080355. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors, 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER JAUME BALMES, número 72, de Sant Boi de Llobregat

ACG080356. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER DIDAC PRIU, número 44, de Sant Boi de Llobregat

ACG080357. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors, 4.2. a.1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER BLAI NET, número 73, de Sant Boi de Llobregat

ACG080358. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors 4.2. a.1), i supressió de barreres arquitectòniques per a l'accés a l'edifici 4.2. a.2), de les Bases esmentades , a la Comunitat de Propietaris del CARRER ROSSELLÓ, número 58, de Sant Boi de Llobregat

ACG080359. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER TRES D'ABRIL, número 42, de Sant Boi de Llobregat

ACG080360. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de construcció d'ascensors, 4.2. a..1), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER JORDI RUBIÓ I BALAGUER, número 1, de Sant Boi de Llobregat

ACG080361. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CIUTAT COOPERATIVA, número 99, de Sant Boi de Llobregat.

ACG080362. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CIUTAT COOPERATIVA, número 3, de Sant Boi de Llobregat.

ACG080363. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de millora en les instal.lacions comunes dels edificis 4.2.a.3) i obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CERDANYA, número 13, de Sant Boi de Llobregat

ACG080364. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de rehabilitació de façanes principals i/o cobertes 4.2. a.4), a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER CAMÍ VELL DE LA COLONIA, número 7, de Sant Boi de Llobregat.

ACG080365. Aprovació de l'atorgament de la subvenció per a les obres de millora en les instal.lacions comunes dels edificis 4.2.a.3) , a la Comunitat de propietaris de l'habitatge situat al CARRER GENERAL O'DONNELL, número 36, de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Educació

ACG080366. Pròrroga del contracte per la gestió del Servei Municipal de Mediació Ciutadana

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080367. Aprovació de la compareixença, en qualitat d'administració codemandada, en el recurs 112/2008 interposat per la Sra. Mª Carmen Alamo Gutiérrez contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la resolució de data 7 de març de 2008, del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva de la modificació del Pla general metropolità en el barri de Casablanca.

ACG080368. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs de la contractació del desenvolupament i implantació d'un sistema Transversal d'Indicadors

ACG080369. Aprovar la sol·licitud de subvenció per al projecte "E-Ciutadania:Portal del ciutadà.Tramitació electrònica" al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya;

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080370. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya dels contractes programa relacionats amb les Unitats: Atenció Social Especialitzada, Polítiques per a la Igualtat de Gènere i Nous Usos dels Temps, Nova Ciutadania, Gent Gran i Persones amb discapacitat i el Servei de Ciutat Educadora

ACG080371. Aprovació de la proclamació del resultat del veredicte del jurat per a la selecció de la proposta guanyadora per a la redacció de les diferents fases del projecte, així com la direcció de l'obra i la coordinació de seguretat i salut d'un pluriequipament al barri de Casablanca

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades