Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:23:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/06/2008

Número d'expedient: M112-2008-33

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080696. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Secretaria de Comerç i Turisme del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, destinada al Programa "Espai Urbà" en zones de concetració comercial de l'any 2008.

ACG080697. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre la societat Serveis Integrals de Transport de Viatgers Avant Grup SL i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080698. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre la societat Romero Gamero SA, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG080699. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre la societat VIUDA DE LAURO CLARIANA SL i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Comunicació

ACG080700. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant concurs de la contractació d'assistència tècnica per a l'assessorament per a la redacció d'un pla de comunicació que incorpori els objectius del Pla d'Actuació Municipal 2008-2011

ACG080701. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial subscrit entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Agència de Comunicació Local SA.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080702. Aprovació del nomenament de la direcció facultativa, executiva i coordinació en matèria de seguretat i salut, així com del pla de seguretat i salut, corresponent a les obres del POMO de la plaça de Casablanca

Patrimoni Immobiliari

ACG080703. Aprovar incoar expedient per a l'atorgament d'una concessió demanial respecte a la finca municipal situada al Carrer General Prim, núm. 126 mitjançant procediment d'adjudicació directa per a destinar-la a escola d'educació especial.

Llicències d'Obres

ACG080704. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Francisco Javier Herrero Sancho consistent en ampliació destinada a habitatge en edifici plurifamiliar entremitgeres en planta segona i remodelació de planta baixa per destinar-la a local sense ús amb emplaçament al carrer Dídac Priu, núm. 82.

ACG080705. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Cel Urbà SL consistent en construcció d'edifici indutrial de 3 naus sense ús definit i aparcament soterrat per a 40 vehicles amb emplaçament al carrer Andorra, núm. 20-24.

Llicències de Medi Ambient

ACG080706. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en parc infantil (ludoteca), situada al carrer Joan Martí, núm. 70, local, a favor de Sonia Ruiz Mateo

ACG080707. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació d'aparells elèctrics i electrònics, situada al passatge Garrotxa, núm. 9, a favor de Tef Montajes y Servicios, SL

ACG080708. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en magatzem, exposició i venda de materials de construcció, vidre i articles d'instal·lació, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 13, a favor de Garro, SA

ACG080709. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Àlaba, núm. 6, a favor de Cel Urbà, SL

ACG080710. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de caldereria, situada a l'avinguda Marina, núm. 70, a nom de Caldereria Sant Boi, SL

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080711. Aprovació de l'adjudicació provisional del subministrament d'un vehicle camió ploma per a les Brigades de Manteniment, a favor de l'empresa Motor Llansà, SL

ACG080712. Aprovar la certificació d'obra número 1 i única, corresponent a les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi, per a l'any 2008, a favor de l'empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA

ACG080713. Aprovar la certificació d'obra número 1 i única, corresponent a les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi, per a l'any 2008, a favor de l'empresa CYOPSA-SISOCIA, SA

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

ACG080714. Aprovar la resolució del contracte del concert de Pitingo dins la programació del Festival de Música Altaveu

Salut i Consum

ACG080715. Aprovació del Protocol d'Intencions per al impuls de l'eix estratègic de Salut Mental Comunitària de Sant Boi de Llobregat.

Cooperació i Solidaritat

ACG080716. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte el desenvolupament del projecte "Enfortiment institucional i modernització de la gestió pública municipal a l’Alcaldia de San Miguelito" i acceptació de l'aportació econòmica de 120.000 Euros

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080717. Pròrroga d'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei d'elaboració d'expedients d'alteració cadastral

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080718. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Claus SA consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'habitatges de PB + 2, amb número total de 18 habitatges i 3 locals, a l'emplaçament Plaça Gaietà Mestres, núm. 2.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades