Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 04:57:02 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 01/31/2005

Número d'expedient: M112-2005-04

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050034. Aprovació definitiva del Projecte de reparcel.lació que afecta un únic propietari de la Unitat d'Actuació número 3 "Can Julià", delimitada a la modificació del Pla general metropolità a l'àmbit del nucli antic de Sant Boi de Llobregat

ACG050035. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat La Plataforma Point P, S.A. aprovat per la Junta de Govern Local en data 15 de novembre de 2004.

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050036. Autorització d'execució de treballs d'enjardinament de la zona verda de l'esplanada central del parc de la Muntanyeta, com a treballs corresponents a la 5a fase de la seva remodelació, i situades a l'entorn de la biblioteca central de Sant Boi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050037. Aprovació de l’encàrrec de l’explotació del local de titularitat municipal ubicat al carrer de Francesc Macià número 51, per un termini de quinze anys.

Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050038. Aprovació de l'aportació ordinària al Patronat Municipal de Cultura de l'any 2005

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050039. Aprovació de l'encàrrec a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (CORESSA), de la prestació del servei de control i vigilància dels mercats municipals i mercats ambulants del municipi durant l'any 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050040. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de neteja, vigilància, atenció i organització d'activitats que es prestin en espais de l'edifici de l'ermita de Sant Ramon i al seu entorn.

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050041. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació d'edifici entre mitgeres, al carrer Jaume Balmes, núm 47.

ACG050042. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Ondara, núm 14.

ACG050043. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció habitatge unifamiliar aïllat, als carrers Encantats, 2-6 i Can Paulet, 79.

ACG050044. Concessió de la llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Jaume Balmes, núm 54 baixos local 3.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050045. Llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant, a la rambla Rafael de Casanova, núm 68 local.

ACG050046. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en rostisseria, al carrer Lluís Pascual Roca, núm 54.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Seguretat ciutadana dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050047. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del Servei d'Operadors del Centre Control de la Policia Local

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050048. Aprovar la pròrroga del servei d'aplicació de productes fitosanitaris, herbicides i desinfectació de sorrals, durant l'any 2005 a l'empresa JARDINERIA MOIX, SL.

ACG050049. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del projecte d'obra municipal ordinària d'ampliació i reforma de les dependències de la policia municipal per a l'adequació de les instal.lacions, amb clàusula social d'inserció laboral i aprovar el nomenament del Sr. Daniel Cao i Maceda com a coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les esmentades obres.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050050. Compatibilitat de Roser Latorre Tafanell.

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050051. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació de pòlisses d'assegurances municipals per a l'any 2005.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050052. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació de l'adjudicació de l'edició de l'Agenda per Viure Sant Boi per l'any 2005

ACG050053. Aprovació de l'autorització i disposició de l'aportació ordinària al Patronat Municipal de Comunicació per un import de 43.958,00 euros corresponent al pressupost 2005

Esports dins de la ponència de presidència

ACG050054. Aprovació de l'aportació ordinària al Patronat Municipal d'Esports de l'any 2005

Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050055. Ratificació conveni de col·laboració per a la realització d'un projecte d'obres d'accessibilitat, entre el ministeri de treball i assumptes socials (IMSERSO, la Fundació ONCE per la cooperació e integració social de persones amb discapacitat, i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat).

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050056. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per a l'actuació "Barrejant 2004. Trobada de Solidaritat" dins del programa “Accions Puntuals de Sensibilització” de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. I

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades