Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:55:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/14/2008

Número d'expedient: M112-2008-14

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de la Ciutat

ACG080221. Aprovar la signatura del conveni de col.laboració empresarial a subscriure entre l'empresa WASHINGTON INTERNACIONAL SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Mercats

ACG080222. Aprovar la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 2n trimestre de 2008.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080223. Aprovació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 14, "Sant Pere Mes Baix", delimitada en la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en el sector del Nucli Antic.

Projectes i Obres

ACG080224. Aprovar la certificació d'obra número 3 i última, corresponents a les obres del projecte de regulació semafòrica dels carrers Lepant amb Av. Can Carreras, a favor de l'empresa municipal BONAL SA

ACG080225. Aprovar les certificacions d'obra núms. 5 i 6, corresponents a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

ACG080226. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1 i 2, corresponent a les obres del POMO de millora urbana al c/ Viladecans

ACG080227. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 i última de liquidació, corresponent a l'execució de les obres del POMO de reurbanització del c/ Tres d'Abril (Indústria-F. Macià)

ACG080228. Aprovar la certificació d'obra núm. 10, corresponent a les obres del POMO de l'entorn de Can Jordana

ACG080229. Aprovar les certificacions d'obra núms. 1 i 2, corresponents a les obres del POMO d'arranjament del c/ Joan Parellada i entorn

ACG080230. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 i última de liquidació, corresponent obres del Projecte d'obra municipal ordinària d'abastament d'aigua des de la bassa d'emmagatzematge d'aigua procedent de l'Edar del Prat de Llobregat per a una xarxa de reg municipal

ACG080231. Aprovació del pagament de la part de l'aportació a la MMAMB en concepte d'IBI, segons conveni per al finançament i execució de les obres de remodelació de l'espai urbà del nucli antic de Sant Boi de Llobregat, i que correspon al 27,64% de la certificació núm. 1 del projecte complementari de les esmentades obres

ACG080232. Aprovació de l'adjudicació mitjançant concurs de la contractació de les obres del Projecte d'urbanització d'accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG080233. Aprovació del pla de seguretat i salut, corresponent a les obres del POMO d'arranjament i millora de l'accessibilitat de la plaça de l'Olivera

ACG080234. Aprovar les certificacions d'obra núms. 4 i 5, corresponents a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Llicències de Medi Ambient

ACG080235. Aprovació de la concessió d'autoritzacions de l'ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de quioscos per a la venda temporal d'articles de pirotècnia de l'exercici 2008

ACG080236. Aprovació de la convocatòria de concurs per a l'autorització de l´ús privatiu del domini públic consistent en la instal·lació i explotació de quioscos per a la venda temporal de gelats per a l'any 2008

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080237. Pròrroga del contracte de la prestació del servei de repintat de marques viàries a diferents vies del municipi, durant l'any 2008, a favor de l'empresa SEÑALIZACIÓN INTERNACIONAL DE CARRETERAS, SL

ACG080238. Aprovació de l'adjudicació mitjançant subhasta de la contractació de les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi, per a l'any 2008, a favor de l'empresa CYOPSA-SISOCIA, SA i nomenar coordinador de seguretat i salut de les esmentades obres.

ACG080239. Aprovació del projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers de Sant Boi de Llobregat, per l'any 2008.

ACG080240. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de subhasta per a la contractació de les obres definides pel projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers del municipi per l'any 2008.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent Gran

ACG080241. Atorgament subvenció Associació Pensionistes i Jubilats Camps Blancs, destinada a organitzar activitats culturals, formatives i de lleure destinades a les persones grans de la localitat i facilitar diferents serveis del seu interès.

ACG080242. Atorgament subvenció Associació Gen Gran "L'Edat de Platí", destinada a organitzar activitats culturals, formatives i de lleure destinades a les persones grans de la localitat i facilitar diferents serveis del seu interès per l'any 2008.

ACG080243. Atorgament Subvenció Associació Pensionistes i Jubilats Casablanca, destinada a organitzar activitats culturals, formatives i de lleures destinades a les persones grans de la localitat, i facilitar diferents serveis del seu interès.

ACG080244. Atorgament Subvenció Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi, destinada a organitzar activitats culturals, formatives i de lleures destinades a les persones grans de la localitat, i facilitar diferents serveis del seu interès.

ACG080245. Atorgament subvenció Associació Gent Gran Ciutat Cooperativa, destinada per a organitzar activitats culturals, formatives i de lleure destinades a les persones grans de la localitat, i facilitar diferents serveis del seu interès.

Persones amb Discapacitat

ACG080246. Concessió de subvenció per a l'any 2008 a l'Associació de Tots Som Santboians

ACG080247. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi i la Unió General de Treballadors-Baix Llobregat UGT sobre els Punts d'Informació i Assessorament als Immigrants

ACG080248. Concessió de subvenció a la Institució Balmes SCCL, per a l'àmbit d'actuació de les discapacitats per l'any 2008.

Serveis Socials

ACG080249. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat APADO, Fundació Privada

Cultura

ACG080250. Aprovació de la concessió d'una subvenció a l'Associació Cultura Viva Santboiana destinada a donar suport a les activitats culturals formatives i de lleure adreçades a persones immigrants, dones i persones grans de la localitat i facilitar diferents serveis del seu interès per aquesta entitat, per l'any 2008.

ACG080251. Aprovació aportació anyal al Consorci per a la Normalització Lingüística corresponent a l'exercici 2008.

ACG080252. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Amics de la Sardana, per portar a terme el programa d'activitats 2008.

ACG080253. Aprovació de l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de les obres de conservació i manteniment de l'equipament escenotècnic i roba escènica a la Sala Polivalent de Can Massallera.

Nova Ciutadania

ACG080254. Concessió de subvenció a l'Associació de Dones Magribines El Farah, per aquest any 2008

ACG080255. Concessió de subvenció a l’Associació Solidària Talitha Kum, com a col.laboració en les despeses de material fungible necessàries per al funcionament i l'execució de les activitats programades durant el 2008, amb la finalitat de potenciar l'autonomia i la integració de les dones nouvingudes en el municipi de Sant Boi.

Esports

ACG080256. Aprovar la concessió de subvenció al Futbol Club Santboià per la celebració del seu Centenari

Salut i Consum

ACG080257. Atorgament de subvenció a l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sant Boi de Llobregat, destinada al foment i promoció d'activitats a realitzar per aquesta durant l'any 2008.

ACG080258. Atorgament de subvenció a l'Associació Progat Sant Boi, destinada a l'esterilització i control sanitari dels gats del carrer.

ACG080259. Atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, que col·laboren en el Programa d'atenció al malalt d'alzheimer i la seva família a Sant Boi de Llobregat.

Joventut

ACG080260. Aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona que consisteix en la cessió d'ús de caràcter gratuït de 3 taulells d'informació juvenil

Cooperació i Solidaritat

ACG080261. Aprovació de la concessió de subvenció a l'entitat Ensenyament Solidari de Sant Boi destinada a col.laborar en el desenvolupament de projectes de cooperació amb San Miguelito (Nicaragua) i el projecte de cooperació amb Marianao (Cuba)

Educació

ACG080262. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del servei d'activitats extraescolars de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes dels centres públics d'ensenyament de Sant Boi de Llobregat

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080263. Compatibilitat de Tomas Ezpeleta Pastor

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades