Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/24/2019 02:19:46 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/25/2004

Número d'expedient: M112-2004-33

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040648. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat City Trasteros, S.L.

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040649. Aprovar la certificació d'obra número 9, corresponent al contracte mixt de l'actuació municipal a la plaça Montserrat Roig i redacció del projecte executiu de la plaça resultant en superfície i els carrers annexos.

ACG040650. Aprovació del pla de seguretat i salut, i nomenament dels tècnics, de les obres del Projecte modificat d'un aparcament públic subterrani del mercat de Sant Jordi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040651. Aprovació de la convocatòria de concurs per a l’alienació de béns patrimonials o alternativament, la constitució d’un dret de superfície respecte a la parcel.la CS-1, situada al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, Sector "Centre Comercial".

ACG040652. Aprovació de la convocatòria de concurs per a l’alienació de béns patrimonials o alternativament, la constitució d’un dret de superfície respecte a la parcel.la CS-2, situada al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, Sector "Centre Comercial".

Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040653. Aprovar rectificar l'error material existent en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2004, en relació a l'aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA, S.A.)

Promoció turística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040654. Aprovar l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per a l'any 2004, i la diferència corresponent a l'aportació econòmica de l'any 2003.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040655. Aprovar acceptar la renúncia a la concessió administrativa del magatzem núm. 12 del mercat municipal Torre de la Vila presentada pels Srs. Francisco Carrillo Cuesta i Antònia Navarro González i, en conseqüència, revocar la concessió administrativa de l'esmentat magatzem, atorgada per acord de la Junta de Govern en data 13 de setembre de 2004, i adjudicar-lis la concessió administrativa del magatzem núm. 11 del mercat municipal Torre de la Vila.

ACG040656. Aprovar acceptar la renúncia a la concessió administrativa del magatzem núm. 14 del mercat municipal Torre de la Vila presentada pel Sr. Francisco Javier Ribera Díez i, en conseqüència, revocar la concessió administrativa de l'esmentat magatzem, atorgada per acord de la Junta de Govern en data 13 de setembre de 2004, i adjudicar-li la concessió administrativa del magatzem núm. 3 del mercat municipal Torre de la Vila.

ACG040657. Aprovació de la convocatòria del procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de 7 magatzems del mercat municipal Torre de la Vila en base al plec de condicions aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2004.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040658. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres definides pel Projecte d'Obra Municipal Ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera

ACG040659. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària de reurbanització de la Plaça del Maresme.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040660. Modificació de l'oferta pública d'ocupació.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040661. Aprovació de l'encàrrec a CORESSA de l'execució del programa Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que té com a objectiu l'apropament i ús de les TIC

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040662. Aprovació de l'annex 2 del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Patronat de Cultura i Joventut i la Societat Francesc de Sales-Salesians Sant Jordi (Centre Obert Don Bosco)

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040663. Aprovació de sol·licitud de subvenció de Plans d'Ocupació al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004 (2ª convocatòria).

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades