Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:11:53 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/16/2009

Número d'expedient: M112-2009-43

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090860. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Centro de Calculo Sabadell SAU.

ACG090861. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat SAVAC CONSULTORES SL.

ACG090862. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Eiffage Infraestructuras SA

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Participació Ciutadana

ACG090863. Aprovació del finançament dels projectes del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de Marianao 2009

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090864. Ratificació del document d'acord signat entre Ensenyament Solidari, la Cooperativa de Servicios Múltiples de San Miguelito, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’alcaldia de San Miguelito i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que té per objecte la col.laboració per a finalització de les obres de construcció del Centre de Formació ocupacional

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090865. Aprovació inicial del Projecte de reparcel.lació del Pla de millora urbana de Sant Ramon Sud (PMU C).

Projectes i Obres

ACG090866. Aprovació de l'adjudicació provisional, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació del servei per a la redacció del POMO d'ampliació de l'edifici de Cal Ninyo

ACG090867. Aprovar la certificació núm. 6 i final d'obra (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de pisos municipals situats al sector de la Muntanyeta del barri Centre

ACG090868. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090869. Aprovar la certificació d'obra núm. 6 (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària d´un tram de la ronda de Sant Ramon, entre els carrers Moreres i Acàcies

ACG090870. Aprovació inicial del POMO de connexió de les aigües pluvials del solar del CEIP "Garrofers" a la xarxa de clavegueram

ACG090871. Aprovació del POMO modificat corresponent a les obres de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs, i la modificació del contracte

ACG090872. Aprovar les certificacions núms. 6 (setembre) i 7 i final d'obra (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessibilitat de l´espai públic al barri de Casablanca

ACG090873. Aprovar la certificació núm. 5 i final d'obra (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària de millora d´accés a l´escola municipal de música i als cinemes Can Castellet (c/ Jaume I)

Patrimoni Immobiliari

ACG090874. Aprovar l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal de part de la finca de propietat municipal, bé de domini públic, situada al carrer Onze de setembre, a l'empresa France Telecom España, S.A.

ACG090875. Aprovació de declarar deserta la licitació convocada per a l'atorgament, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial de l’espai destinat a bar-restaurant, amb l'ús comú especial de la zona del pícnic adjacent mitjançant la gestió de les barbacoes existents, per acord de la Junta de Govern Local de data 27/07/2009 i convocar una nova licitació, mitjançant procediment negociat, amb subjecció al plec de clàusules administratives aprovat en l'esmentada data.

ACG090876. Aprovació de declarar prorrogada la llicència d'ocupació temporal per a l'ús privatiu de béns de domini públic al Parc de la Muntanyeta, d'un quiosc-bar de 3a. categoria amb zona de terrassa atorgada al Sr. Juan José Mesa Garcia per acord de la Junta de Govern Local de data 26/09/1994, mentre no es resolgui l'expedient per a l'atorgament d'una nova concessió, i, en tot cas, per un termini màxim de 6 mesos a comptar des del proper dia 1 de desembre del 2009.

Llicències d'Obres

ACG090877. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Viladecans 9 B consistent en instal·lació d'ascensor -en espai públic- i rehabilitació de façanes, teulada i instal·lacions d'edifici amb emplaçament al carrer Viladecans, núm. 9 Esc. B

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

ACG090878. Aprovació de la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'Ajuntament de Martorell, i l'Area de Cultura i l'Area de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, per a la producció de l'exposició "De bojos a malalts mentals"

Joventut

ACG090879. Aprovar la revocació de la beca concedida a Alberto Arco Miras, tipus G per facilitar la mobilitat per un import de 2.218, 50 euros, per renuncia del beneficiari.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090880. Aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades pel Sr. Rafael Daza Romero, declarant no legalitzables l'edificació construïda al camí Vell de Sant Ramon, núm. 8 i ordenant l'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades