Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:35:41 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 06/27/2005

Número d'expedient: M112-2005-22

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050424. Aprovació inicial del Pla de millora urbana Sant Ramon nord, sector PMU-B, amb un àmbit discontinu, delimitat pel que fa al subàmbit PMU-B1 per la ronda de Sant Ramon i pels carrers de Benviure, dels Canons, de la Vansa i carrer de nova creació i pel que fa al subàmbit PMU-B2, limitat pel carrer dels Canons, del Segre, dels Pirineus i sòl destinat a equipaments

ACG050425. Aprovació inicial del Pla de millora urbana Sant Ramon sud, sector PMU-C, delimitat per la ronda de Sant Ramon i pels carrers de la Vansa i carrer de nova creació

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050426. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament de 25 ordinadors personals gràfics, destinat a la biblioteca municipal Jordi Rubió i Balaguer

ACG050427. Aprovació de la certificació d'obra núm. 17, corresponent al contracte mixt d'execució de les obres de construcció d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en terreny de domini públic municipal, de la plaça resultant en superfície i de la reurbanització dels carrers annexos a la plaça Montserrat Roig

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050428. Aprovació de la cessió en precari de l'ús de la planta primera del bé municipal patrimonial que consta a la fitxa d'inventari de béns immobles número 282 (edifici antic restaurant El Núria), i de la minuta del conveni de formalització de l'esmentada cessió.

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050429. Aprovar la revocació i atorgament de llicències municipals per a l'ocupació de la via pública als mercats municipals de venda no sedentària de Sant Boi de Llobregat, a partir del 3r trimestre de 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050430. Aprovar el conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat relatiu al marc de col·laboració per al desenvolupament de la campanya "Coneguem els nostres parcs".

ACG050431. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, d'ajuts per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d'inserció sociolaboral

ACG050432. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'ajut per a la clausura d'abocadors municipals fora d'ús i d'abocadors municipals d'enderrocs i altres residus de la construcció fora d'ús.

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050433. Llicència d'obres consistent en ampliació d'habitatge unifamiliar al carrer Can Paulet núm. 36

ACG050434. Llicència d'obres consistent en la modificació substancial de la llicència per obres al carrer Pompeu Fabra núm 6-12

ACG050435. Llicència d'obres consistent en construcció d'habitatge plurifamiliar entremitgeresal carrer Joan Bardina núm. 20-24 i carrer Riereta núm. 1-3

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050436. Modificació de nomenclatura de l'activitat de bar-pastisseria, al carrer Indústria, núm. 27, baixos 3

ACG050437. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de fruites i verdures, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 46, bxs., a favor de Fruit Aneva, SL

ACG050438. Concessió d'adequació a una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental d'una activitat consistent en taller de reparació de l'automòbil (mecànica, electricitat, carrosseria i pintura) amb exposició i venda, situada al carrer Saragossa, núm. 18, a favor de Auto Buigas, SL

ACG050439. Concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en institut d'ensenyament secundari, situada al passeig Mimoses, núm. 18, a favor de Ies Marianao

ACG050440. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en exposició i venda de mobiliari en general, situada a l'avinguda Marina, núm. 23-25, a favor d'Evont 2000, SL

ACG050441. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de peix, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 27, baixos, a favor de La Onada del Peix, SL

ACG050442. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes alimentaris ecològics i naturals, situada al carrer Marià Fortuny, núm. 57-61, a favor de Viure Bio, SL

ACG050443. Concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de roba, situada al carrer Francesc Macià, núm. 38-40, local 2

ACG050444. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Marià Fortuny, núm. 57-61, local 4, a favor de Sixtina Fepan, SCP

ACG050445. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada a l'avinguda Torre de la Vila, núm. 45-47, local 2, a favor de Luis Huertas Ortega

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050446. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de desratització, desinfecció i desinsectació

ACG050447. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050448. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres del projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera

ACG050449. Aprovar la certificació d'obra número 7, corresponent a les obres definides pel projecte d'obra municipal ordinària per a la reurbanització de la Plaça Maresme, a favor de Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi SA (CORESSA)

Ocupació dins de la ponència de serveis de ciutat

ACG050450. Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya per a l'execució del projecte "Foment del moviment cultural a Sant Boi" destinat a mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d'ocupació per aquest any 2005.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050451. Aprovació bases promoció interna Tècnic/a Promoció Cultural

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050452. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per al subministrament de tres vehicles en la modalitat d'arrendament empresarial o renting.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050453. Aprovació conveni entre la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona (MMAMB), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la realització del projecte "Barrejant 05: Trobada de la solidaritat de Sant Boi de Llobregat"

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG050454. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del servei de la creació i manteniment d'una pàgina web i de la creació i manteniment d'una plataforma educativa del projecte europeu Urb-Al "Formación y Capacitación Política para Mujeres"

Immigració dins de la ponència de programes transversals

ACG050455. Concessió de subvenció a la Fundació Marianao com aportació d'aquest Ajuntament a les activitats de caràcter social a realitzar per aquesta entitat durant l'exercici 2005.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG050456. Aprovació de l'expedient administratiu del concurs restringit de projectes amb intervenció de jurat per a la redacció d'una solució urbanística, ambiental i arquitectònica a nivell d'avantprojecte per a desenvolupar en el futur Pla de millora urbana del Sector Fecsa-Endesa i Casernes.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades