Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/18/2019 01:33:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/17/2005

Número d'expedient: M112-2005-17

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050315. Aprovació de la certificació d'obra núm. 16, corresponent al contracte mixt d'execució de les obres de construcció d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en terreny de domini públic municipal, de la plaça resultant en superfície i de la reurbanització dels carrers annexos a la plaça Montserrat Roig

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050316. Aprovar la certificació d'obra número 7, corresponent a les obres de consolidació estructural de la Masia de Can Palós, a favor de l'empresa CORESSA

ACG050317. Renovació d'adhesió al conveni de Prevenció de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC)

ACG050318. Autoritzar la despesa de 600 euros corresponent a la quota anual d'adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya.

ACG050319. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de les obres de la creació de les franges de protecció d'incendis forestals als barris de muntanya dels Canons i les Orioles

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050320. Concessió de la llicència d'obres consistent en rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer la Rapa, núm 15.

ACG050321. Concessió de la llicència d'obres consistent en rehabilitació d'edifici existent, a la plaça Llorenç Presas núm. 5

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050322. Llicència ambiental de l'activitat consistent en impressió de paper i làmines de polipropilè, a la avinguda Marina, núm 54-D i 54-E.

ACG050323. Concessió d'adequació de la llicència ambiental d'una activitat consistent en taller de fabricació d'eines de tall, al carrer Andorra, núm 27 A. a Talleres Moix, SA

ACG050324. Llicència ambiental de l'activitat consistent en creació de motlles metal·lùrgics i injecció de plàstics, al carrer Mare de Déu de Nuria, núm 16.

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050325. L'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la Campanya de Desinsectació de Mosquits per a l'any 2005, en aquest terme municipal

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG050326. Anul·lar l'import sobrant de 1.151,94 € corresponent al manteniment de jardineria durant dos anys de les illes centrals del barri de Camps Blancs (Fase II: illa del mig 5), dut a terme per l'empresa STACHYS SA

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050327. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i econòmic tècniques del procediment negociat per a l'adjudicació de les obres de manteniment de la pintura interior del CEIP Maria Fernández Lara i CEIP Antoni Tàpies (Edifici principal)

ACG050328. Concessió de subvenció al Centre d'Esplai Infantil i Juvenil Eixida Camps Blancs, per col.laborar en el finançament del funcionament i execució dels diferents projectes i serveis, corresponent a l'any 2005.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG050329. Aportació econòmica a l'Associació d'Amics de la Bressola

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050330. Aportació quota any 2005 al Comitè Català de l'ACNUR

Joventut i infància dins de la ponència de programes transversals

ACG050331. la revocació parcial de la subvenció concedida a favor de l'entitat Club Hola Junior en concepte de suport a la seva programació anyals de l'any 2004.

ACG050332. la revocació parcial de la subvenció concedida a favor del Grup de Joves Sol Ixent en concepte de suport a la seva programació anyal de 2004

ACG050333. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del servei de casals d'estiu infantils municipals que es portaran a terme durant

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades