Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/24/2019 01:28:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 02/14/2005

Número d'expedient: M112-2005-06

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050080. Ratificació de l'acta d'expropiació per mutu acord de la finca emplaçada a la cruïlla del carrer de Mossèn Pere Tarrés amb la carretera C-245

ACG050081. Aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del polígon industrial "Salines"

Nucli antic dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050082. Aprovar comparèixer en qualitat d'administració codemandada en el recurs contenciós administratiu número 511/04, secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, interposat pel Sr. Martín Zamora González, contra l'acord del Govern de la Generalitat de data 20/07/04, d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del nucli antic

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG050083. Aprovar donar compte del canvi de denominació social de l'empresa titular de la franquicia a la superfície comercial del mercat municipal Torre de la Vila d'acord amb l'autorització de l'encàrrec de gestió de l'activitat comercial al titular de la concessió demanial -DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.-, establerta per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2004.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050084. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció nau industrial, als carrers Enric Prat de la Riba, 10 i Avinguda Torre de la Vila, 59.

ACG050085. Concessió de la llicència d'obres consistent en construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer Joan Salvat Papasseit, núm 52.

ACG050086. Concessió de la llicència d'obres consistent en instal·lació ascensor, al carrer Jaume Balmes, núm 32.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050087. Modificació substancial d'una activitat existent consistent en envasat de sucre i productes alimentaris similars, al carrer d'Osca, núm 9 nau D.

ACG050088. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de productes alimentaris no especialitzats en règim de superservei, a la ronda Sant Ramon, núm 177, local 1, 2 i 3.

ACG050089. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en carnisseria-xarcuteria, a la plaça Generalitat, núm 2.

ACG050090. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en parking privat, al carrer Joan Salvat Papasseit, núm 52, soterrani 1.

ACG050091. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en parking privat, al carrer Joan Salvat Papasseit, núm 52, soterrani 2 i 3 (accés pel carrer Jaume I, núm 79-81).

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG050092. Modificació llicència d'obres pel canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Barcelona, núm 28-36.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG050093. APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT (2005)

ACG050094. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER SERVEIS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ (2005)

ACG050095. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER SERVEIS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA (2005)

ACG050096. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER SERVEIS PRESTATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS (2005)

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG050097. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament de vestuari, calçat i complements per als diferents col·lectius que presten servei a l'Ajuntament.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG050098. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del servei de gestió i explotació dels espais reservats a publicitat del butlletí municipal Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i el programa de la Fira de la Puríssima, per l'any 2005

Coordinació política dins de la ponència de presidència

ACG050099. Pròrroga del contracte dels serveis dels treballs de jardineria dels diferent espais públics, donant acompliment a un programa específic d'inserció de les persones amb discapacitat

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG050100. Aprovació conveni de suport a les Polítiques Locals de Cooperació al Desenvolupament

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades