Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:03:16 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 07/05/2004

Número d'expedient: M112-2004-23

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040452. Aprovar la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres del POMO de la rotonda a la cruïlla amb el c/ Dr. Antoni Pujadas i la ctra. BV-2002

ACG040453. Aprovació de la pròrroga del contracte d'obres del POMO de rehabilitació de l'edifici de Can Jordana

ACG040454. Aprovació del plec de clàusules economicoadministratives particular, i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la contractació de la concessió de la utilització privativa de 38 places de vehicles a l'aparcament soterrani de la plaça de l'antic mercat de Sant Josep

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040455. Aprovar l'aportació directa en propietat d'un bé patrimonial, adjudicat a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en virtut del Projecte de Compensació "Prologis Parc Sant Boi", a la societat mercantil de capital municipal, Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, S.A. (CLAUS, S.A.).

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040456. Ratificar l'extinció per mutu acord dels llocs de venda núm. 172-181, destinats a l'activitat de xarcuteria i tocineria de l'antic mercat municipal de Sant Jordi, dels quals és titular la Sra. Laura Fernández Jiménez, deixar sense efectes la llicència municipal temporal concedida a l'esmentat concessionari per a l'ocupació de la Parada núm. 10 de la Carpa provisional del nou mercat municipal de Sant Jordi, i deixar sense efectes el Conveni Específic subscrit entre la Sra. Laura Fernández Jiménez i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , en data 23 d'abril de 2003, per a la continuïtat de la concessió administrativa en el nou edifici del mercat municipal de Sant Jordi.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040457. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció de 6 naus industrials, al carrer Extremadura, núm 2A, 2B, 4A i 4B.

ACG040458. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció de nau sense ús i molls de càrrega annexes, al carrer Mare de Déu de Nuria, núm 13.

ACG040459. Concessió de la llicència d'obres consistent en el canvi d'ús de local a habitatge, al carrer Barcelona, núm 23-25.

ACG040460. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i ampliació d'edifici existent, a la carretera del Prat, núm 1.

ACG040461. Concessió de la llicència d'obres consistent en en canvi d'ús de local a habitatge, al carrer de la Rapa, núm 8.

ACG040462. Concessió de la llicència d'obres consistent en la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Onyar, núm 9-11-

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040463. llicència ambiental de l'activitat consistent en aparcament privat al carrer Tres d'abril, núm. 44-46

ACG040464. llicència ambiental de l'activitat consistent en taller de reparació de vehicles, especialitat en mecànica, electricitat i carrosseria, amb lloguer, compra-venda de vehicles i venda al detall de peces de recanvi a la carretera del Prat, núm. 1

ACG040465. llicència ambiental per la variació substancial de l'activitat existent consistent en magatzem de material elèctric al carrer Saragossa, 14

ACG040466. Suspensió de l'atorgament de llicència ambiental de l'activitat consistent en estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Lluis Pascual Roca, núm. 51

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040467. Aprovar la certificació d'obra número 2 última i de liquidació, i el preu contradictori número 1 corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària per a la rehabilitació de la Torre de les Bruixes, a favor de l'empresa DIGON Y CANO OBRAS Y SERVICIOS SL

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040468. Aprovar la certificació d'obra final corresponent a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària revisat d'ampliació de les dependències de la policia municipal per a la instal·lació de la nova central de comunicació a Sant Boi de Llobregat, a favor de l'empresa SAPIC-ELINSA UTE-9

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040469. Aprovació dels plecs de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del subministrament de vehicles per a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat durant l'any 2004.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040470. declarar desert el concurs convocat per a la contractació de la gestió i l'explotació dels espais destinats a publicitat de direrents mitjants de comunicació i programes municipals.

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040471. Concessió de subvenció a APADO, Associació per a l'assistència particular a domicili per a persones grans, malaltes o amb demències.

ACG040472. Pròrroga del contracte dels serveis d'Atenció Domiciliària

ACG040473. Concessió de subvenció extraordinària a AJUQUART, Associació per l'Ajut al quart Mon.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040474. Concessió de subvenció a Pallassos sense Fronteres per a la realització d’un projecte de cooperació al desenvolupament a San Miguelito.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades