Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 04:27:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/23/2009

Número d'expedient: M112-2009-44

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Mercats

ACG090881. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per dur a terme el procés de reordenació i reorganització del mercat municipal Centre – La Muntanyeta.

Ocupació

ACG090882. Aprovació de la devolució d’ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2006, amb núm. d’expedient 2006Y1G310082/06.

ACG090883. Aprovació de la devolució d’ingrés al Servei d'Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball, la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Sant Boi dels Plans d'Ocupació del any 2005, amb núm. d’expedient 2005-Y-0456/02 i 2005-Y-0456/03.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090884. Ratificació del conveni signat entre la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte la cessió d'un autobús per a enviar a l'Asamblea Municipal del Poder Popular de Marianao (Cuba)

ACG090885. Aprovació del conveni de col·laboració entre Enginyeria Sense Fronteres, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l’Assessorament i formació a l’alcaldia de San Miguelito per a l’execució del Projecte d’enfortiment institucional a través de la millora a l’accés a l’aigua

ACG090886. Aportació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al projecte 2122 Campanya d'Emergència per l’huracà Ida a Nicaragua i El Salvador

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG090887. Aprovar l'acta núm. 1 de preus contradictoris (de l'1 al 54), corresponent a la contractació del subministrament de mobiliari i electrodomèstics definits per la fase 2a del projecte del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud

ACG090888. Aprovació de la certificació núm. 20 i última d'obra (juny 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

ACG090889. Aprovar els preus contradictoris relacionats de l'1 al 5 i la certificació núm. 6 i final d'obra (octubre 2009), corresponents a les obres del POMO de millores d'accessibilitat i enllumenat públic al barri de Camps Blancs

ACG090890. Aprovar les actes de preus contradictoris núms. 1 i 2, la certificació d'obra núm. 5 (octubre 2009) i la modificació del contracte, corresponent a les obres del POMO del col·lector unitari de sanejament sota la ronda de Sant Ramon, en el tram entre els carrers Joventut i Cristòfor Colom

ACG090891. Aprovar la certificació núm. 6 i final d'obra (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d´obra municipal ordinària d´urbanització de l´entorn i jardins de la masia de Can Julià

ACG090892. Aprovació de la modificació del projecte, de l'encàrrec i del corresponent pla de seguretat i salut, per a l'execució de les obres de la fase I del POMO de reparació i conservació de les façanes del palau de Marianao

ACG090893. Pròrroga del contracte d'obres del Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació de l'estadi municipal d'atletisme Constantí Miranda

ACG090894. Aprovar la certificació d'obra núm. 10, corresponent a les obres del PU d'accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu

ACG090895. Aprovar la certificació d'obra núm. 7 (octubre 2009), corresponent a les obres del POMO de millora del sistema públic de sanejament en baixa, en part del perímetre del barri de Casablanca

Llicències de Medi Ambient

ACG090896. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de menjars preparats i de pa, situada al carrer Tres d'Abril, núm. 37, a favor de Pilar Torres Lamarca

ACG090897. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en locals d'assaig musical, situada al carrer Josep Torras i Bages, núm. 9-13, a favor de Javier Doblas Herenas

ACG090898. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en basar, situada al carrer Riera Basté, núm. 18, a favor d'Ailian Wu

ACG090899. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en bar, situada al carrer Alberedes, núm. 15-17, a nom d'Hot Dogs and Chips, SL

ACG090900. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en fabricació de maquinària de rentat i neteja en sec, situada al carrer Astúries, núm. 23, a favor de Catinet, SL

ACG090901. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en aparcament privat, situada al carrer Plana, núm. 5, a favor de Vandermast, SA

ACG090902. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada a l'avinguda Maria Girona, núm. 38, a favor de Pealg, SCP

ACG090903. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juliol de 2009, relatiu a la concessió de la llicència d'obertura i llicència municipal per a exercir activitat recreativa, a la senyora Josefa González Martínez, amb número d'expedient X207/2009/024, per a l'activitat consistent en bar, a l'emplaçament carrer Providència, núm. 41, local

Disciplina Urbanística

ACG090904. Aprovació d'estimar sol·licitud presentada pel Sr. Enrique Laguna Ubach i per la Sra. Gemma Sánchez Santana, d'ampliació de termini per restaurar la realitat física alterada a l'immoble del carrer Antoni Gaudi, núm. 88 3r 2a

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090905. Aprovació definitiva del plec de clàusules economicoadministratives particulars i tècniques per a l’atorgament de llicència per a la col·locació i explotació durant dos anys, prorrogables dos anys més d'estructures verticals publicitàries al domini públic.

ACG090906. Aprovació de l’adjudicació de la llicència per a la instal·lació i explotació d’estructures verticals a diversos espais del domini públic a l’empresa Comunicació Publicitària 2000, S.L.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090907. Aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i diferents Ajuntaments de la comarca en relació al servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a l'any 2009

Cultura

ACG090908. Aprovar l'acceptació de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya, per donar suport a la Programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i música per a l'any 2009.

Esports

ACG090909. Aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del polisportiu Pau Gasol per a l'exercici 2010

ACG090910. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de sant Boi de Llobregat, el Consell Esportiu del Baix Llobregat i els centres educatius IES Marianao, IES Rafael Casanova, IES Itaca i IES Camps Blancs i CEIP Maria Fernández Lara.

ACG090911. Aprovació del Protocol de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per implementar el Pla d'Activitats Física, Esport i Salut (PAFES), dins del municipi.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090912. Aprovació del POMO modificat corresponent a la implantació d'infraestructura de centres repetidors multioperador de telefonia mòbil destinat al camp de futbol Marianao

ACG090913. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (octubre 2009), corresponent a les obres del Projecte d'obra municipal ordinària per a la implantació d'infraestructura de centres repetidors multioperadors de telefonia mòbil destinats a la Muntanyeta, al camp de futbol Marianao i a la deixalleria

ACG090914. Aprovació del POMO modificat corresponent a les obres del POMO de millora d'accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals, i modificació del contracte

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades