Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:17:59 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/21/2008

Número d'expedient: M112-2008-15

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

ACG080264. Aprovació de la revocació parcial i devolució de les subvencions de l'àmbit de comerç, atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2007, per a les campanyes de promoció del comerç urbà de l'any 2007.

Comunicació

ACG080265. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de l'assistència tècnica per a l'assessorament per a la redacció d'un pla de Comunicació que incorpori els objectius del Pla d'Actuació Municipal 2008-2011

Mercats

ACG080266. Aprovació de l'encàrrec a la societat anònima municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A., de la prestació del servei de control dels mercats municipals i mercats ambulants del municipi durant l'any 2008.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Projectes i Obres

ACG080267. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a les obres del PU de la unitat d'actuació del polígon 3 "Can Julià"

ACG080268. Aprovar les certificacions d'obra núms. 8 i 9, corresponents a l'execució de les obres del POMO modificat de l'escola bressol del passeig de les Mimoses

ACG080269. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de l'exercici 2007 de la Ponència de Territori i Ciutadania

ACG080270. Aprovar les certificacions d'obra núms. 3 i 4, corresponents a les obres del POMO d'arranjament del c/ Joan Parellada i entorn

ACG080271. Aprovar les certificacions d'obra núms. 10 i 11, corresponents a l'execució de les obres del POMO modificat de l'escola bressol del passeig de les Mimoses

ACG080272. Aprovar les certificacions d'obra núms. 3, 4 i 5, corresponents a les obres del POMO de millora urbana al c/ Viladecans

ACG080273. Aprovar la certificació d'obra núm. 7, corresponent a l'execució de les obres del POMO del museu de Sant Boi de Llobregat

Llicències d'Obres

ACG080274. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Hosting Reserva SL consistent en construcció d'edifici industrial per a 6 naus sense ús determinat (naus 1 a 6), 1 magatzem d'autoserveis (nau 7) i aparcament soterrat per a 53 vehicles amb emplaçament al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 17A, 17B, 17C, 17D, 17E i 17F, carrer Andorra, núm. 58 i Carretera Santa Creu de Calafell, núm. 99.

ACG080275. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Ana María Moreno López i Ana María Gálvez Moreno consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, amb emplaçament al carrer Vansa, núm. 7.

ACG080276. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació consistent en l'ampliació de serveis educatius a l'IES ITACA amb construcció de nou edifici d'aulari i espais auxiliars, amb emplaçament al carrer Bonaventura Calopa, núm. 15-21.

ACG080277. Aprovació de la rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de març de 2008, relatiu a la concessió de la llicència municipal d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 25, amb número d'expedient X124/2008/009, per a la instal·lació d'ascensor en espai de via pública a l'emplaçament Ciutat Cooperativa, núm. 25.

Llicències de Medi Ambient

ACG080278. Aprovació de la concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental, per a una activitat destinada a indústria química de producció de coles, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 68-70, a favor de Paniker, SL

ACG080279. Aprovació de la rectificació de l'errada existent a l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2008, d'adjudicació de les llicències per a la col·locació i explotació durant dos anys, prorrogables per dos més, de tanques publicitàries al domini públic.

ACG080280. Aprovació de la concesió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada al carrer Pau Casals, núm. 5-7

ACG080281. Aprovació de la concessió d'adequació d'una activitat legalment autoritzada a la legislació ambiental, per a una activitat d'emmagatzematge, distribució de borses i tubs pe a l'envasament de productes alimentaris i comercialització de màquines per a envasar, situada al carrer Riera del Fonollar, núm. 12, a favor de Sealed Air, SL

ACG080282. Aprovació de la concessió de la llicència ambiental de l'activitat consistent en serveis educatius, aulari i espais auxiliars de l'Institut d'Educació Secundària Itaca, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 6, a favor de la Generalitat de Catalunya

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080283. Aprovació de la memòria descriptiva, del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació dels treballs d'impermeabilització del casal de barri de Camps Blancs.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080284. Aprovació de la compareixença, en qualitat d'administració codemandada, en el recurs 41/08 interposat per la Junta Promotora de Parc Marianao contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector Marianao-Eucaliptus.

ACG080285. APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA 2008

ACG080286. Modificació de l'Oferta Pública 2007

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080287. Aprovació de l'atorgament de premis I Concurs de Relat FAN-TAS-TIK

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades