Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:00:20 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 09/28/2009

Número d'expedient: M112-2009-36

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090742. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat Romero Gamero SA.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090743. Aprovació inicial del projecte d’expropiació aïllada pel procediment de taxació conjunta de les finques situades a la Pl. Ripollés, incloses a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al barri de Casablanca aprovada definitivament en data 07/03/2007.

ACG090744. Aprovació de l'operació jurídica complementària per a la rectificació del Projecte de reparcel.lació del sector Canons-Orioles en relació a les parcel.les CA017-29 i CA017-30, situades al carrer Francolí, núms. 22 i 24, respectivament, d'aquest municipi.

Projectes i Obres

ACG090745. Aprovació de la factura d'abonament amb núm. comptable 5615, per un import de -160.650,89 € (IVA inclòs), emesa per l'empresa adjudicatària Imaga Proyectos y Construcciones SA, de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Llicències d'Obres

ACG090746. Aprovació de la finalització del procediment d'atorgament d'una llicència d'obres consistent en canvi d'ús de local a habitatge amb emplaçament al carrer Benviure, num. 34 Bx 3.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090747. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de Taller de Manualitats per a Persones amb Discapacitat

Cultura

ACG090748. Ratificació del conveni de col.laboració signat en data 8 de setembre de 2009 amb l'Area de Cultura de la Diputació de Barcelona que té per objecte donar suport als actes commemoratius de diverses entitats del municipi que s'organitzaran al llarg de l'any 2009

Salut

ACG090749. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció a favor de l'empresa Coll i Miró Tractaments SL

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090750. Compatibilitat de Enric Net i Camats

ACG090751. Declarar desert el procediment obert convocat per a la contractació del subministrament de 6 motocicletes en la modalitat d'arrendament financer per a la Policia municipal.

ACG090752. Aprovació del preu públic pel curs de música tradicional valenciana organitzat per aquesta Corporació.

ACG090753. Aprovació de l'acceptació dels ajuts atorgats per import total de 551.704,03 euros per la Diputació de Barcelona corresponents a l'anualitat 2009 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG090754. l'acceptació de la subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Consorci Administració Oberta de Catalunya, per un import de 62.000,00 € per a la implantació del "Projecte THOP: el tractament holístic del Padró Municipal d'Habitants".

ACG090755. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del sector Saló Central

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades