Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:38:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/15/2004

Número d'expedient: M112-2004-32

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040624. Aprovar la certificació final d'obra (núm. 12 i última), corresponent a les obres de rehabilitació del casal de barri centre Cal Ninyo

ACG040625. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de cortines (lot núm. 1), compactes (lot núm. 2) i equipaments 1 (lot núm. 3) per a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

ACG040626. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i d'audiovisuals (lot núm. 4) per a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

ACG040627. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari comercial per a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

ACG040628. Adjudicació mitjançant concurs de la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari a mida (lot núm. 1) i prestatgeries (lot núm. 2), per a la biblioteca central de Sant Boi de Llobregat

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040629. Ratificar l’acta administrativa de cessió de terreny destinat a vial públic de superfície total de 89,86 m2. situada al carrer Montevideo, números 14-16-18, 20, 22 i 24, a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

ACG040630. Extinció de la cessió d'ús temporal atorgada, a títol de precari, a l'Associació Tots Som Santboians respecte a l'habitatge situat al carrer de Joan Miró (abans Pintor Miró), núm. 15, baixos 1a.

Promoció turística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040631. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Associació La Colònia Modernista i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en relació a la IV Festa del Modernisme de la Colònia Güell de 2004.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Qualitat ambiental dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040632. Sol.licitud d'ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040633. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall d'electrodomestics, al carrer Marià Fortuny, núm 26-28 local 5.

ACG040634. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en gestoria administrativa, a la ronda Sant Ramon, núm 118 local 3.

ACG040635. Llicència d'obertura per variació substancial d'una activitat ja existent consistent en oficines, instal·lacions elèctriques, fabricació de maquinària, equips i material mecànic, al carrer Astúries, núm 8-10.

Obres de medi ambient urbà dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040636. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'expedient sancionador X213/2003/004 per infracció de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics a nom de SIET, SA.

Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040637. Aprovar l'actualització per l'any 2004 del Conveni Marc d'Adhesió a la Xarxa Local de Consum, entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament, així com l'annex que s'incorpora a l'esmentat Conveni

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040638. Adjudicació mitjançant subhasta de la contractació de les obres definides pel "Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en calçada, per a l'any 2004, a diversos carrers del municipi, a favor de l'empresa ROMERO GAMERO, SA

ACG040639. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament de senyals per a l'ordenació de la circulació viària i elements per a impedir el pas i l'estacionament de vehicles a les zones destinades als vianants a la via pública de Sant Boi de Llobregat, a favor de diverses empreses

ACG040640. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària d'arranjament de la coberta de Can Massallera.

ACG040641. Aprovar l'encàrrec a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA de l'execució de les obres definides pel Projecte de reurbanització de la Plaça del Maresme.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Serveis interns dins de la ponència de presidència

ACG040642. Presentació del "Pla de Millora Integral del Barri de Casablanca" a la convocatòria de l'any 2004 per a la concessió d'ajuts que estableix la Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris, áreees urbanes i viles que requereixen una atenció especial

ACG040643. Presentació de sol·licitud de subvenció per a la introducció de noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de Catalunya que atorga el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040644. Concessió de subvenció a l'Associació Plural Envers l'Amistat (AMICITIA)

ACG040645. Concessió de subvenció a l'Associació de Veïns Vinyets Molí Vell.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040646. Aprovació del Preu Públic del CD editat amb motiu de la XIIIa. mostra de Jazz a Sant Boi

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040647. Aprovació de la minuta de conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Luidan, SA i Qualitat en l'autodistribució i serveis, SA (Quadis) en compliment de la condició resolutòria establerta en els acords d'adjudicació dels contractes de compravenda de les parcel.les B.8b i B.8c de Prologis Parc Sant Boi

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades