Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/23/2019 09:12:32 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 05/17/2004

Número d'expedient: M112-2004-18

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Planejament i gestió urbanística dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040341. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior "el Bori", en l'àmbit de la unitat d'execució 2 i carretera de Sant Climent, 9 i 22

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040342. Aprovar la certificació d'obra núm. 11, corresponent a les obres del POMO de la biblioteca central de Sant Boi

Patrimoni immobiliari dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040343. Adjudicació de la subhasta per a l'alienació de bens patrimonials : parcel·les 12 i proindivís del 26,22% de la parcel·la 15 del projecte de reparcel·lació del sector SB-127 de Molí Nou de Sant Boi de Llobregat com a conseqüència de l'exercici del dret de retracte a les empreses CAT 2002 PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. (Societat Unipersonal) i HAUSING 2001, S.L. (Societat Unipersonal).

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040344. Declarar desert per manca de licitadors el segon concurs convocat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2004, en base al plec de condicions aprovat pel ple municipal de 24 de febrer de 1997 per a la concessió del servei públic del mercat municipal Centre-La Muntanyeta.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències d'obres dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040345. Concessió de la llicència d'obres consistent en la reforma i ampliació de nau existent sense ús definit, al carrer Enric Prat de la Riba, núm 14.

ACG040346. Concessió de la llicència d'obres consistent en la instal·lació d'ascensor, a la ronda Sant Ramon, núm 137.

ACG040347. Concessió de la llicència d'obres consistent en ampliació planta coberta i remodelació sotacoberta d'una obra amb llicència concedida, al carrer Plataners, núm 8.

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040348. Renuncia a la llicència ambiental concedida i arxiu de l'expedient tramitat per l'activitat de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies al carrer Andorra, núm. 4

ACG040349. llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar a la plaça Teresa Valls i Diví, 5

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040350. Aprovació de la certificació d'obra número 20 de la tercera fase del projecte Parc de la Muntanyeta

ACG040351. Conveni de col.laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per al finançament amb càrrec al Pla d'Inversions 2004-2007 de la MMAMB de part de les obres del Parc de la Muntanyeta 3a i 4a fase

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040352. Aportació de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al finançament del projecte número 1167 "ALDEA Concertant esforços per San Miguelito. Cobertura de necessitats bàsiques a les comunitats rurals, 1a fase"

ACG040353. Aportació de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Dona dins de la ponència de programes transversals

ACG040354. Aportació de la quota de l'any 2004 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040355. Trasllat taller i venda al detall de motocicletes de la rambla Rafael Casanova, 60 al carrer Josep Torras i Bages, núm. 27-29

ACG040356. llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de fabricació d'aparells refrigeradors per a begudes al carrer Garraf, núm. 17-19

ACG040357. Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del subministrament d'un vehicle de la modalitat renting destinat al servei de vigilància de la zona agrícola al terme municipal de Sant Boi

ACG040358. llicència d'obertura i control inicial favorable de l'activitat consistent en taller d'alumini al carrer Primer de Maig, núm. 2-B

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades