Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 06:20:20 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 03/03/2008

Número d'expedient: M112-2008-09

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080099. Aprovació de la despesa i posterior pagament en concepte de preu just fixat de conformitat amb la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 908/2003 a favor de Lapeyre España, S.A.

Projectes i Obres

ACG080100. Aprovació inicial del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG080101. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació de les obres del POMO del centre d'interpretació, museïtzació i ordenació de l'entorn de la Torre Benviure

ACG080102. Aprovació inicial del POMO de consolidació i reparació de la Torre Benviure

ACG080103. Aprovar les certificacions d'obra núms. 2 i 3, corresponents a l'execució de les obres del POMO del parc de bombers i edifici de la Regió metropolitana sud a Sant Boi de Llobregat -1a fase-

Llicències d'Obres

ACG080104. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Víctor Surribas García consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a l'emplaçament carrer Segre, núm. 5 i Cardener, núm. 2.

ACG080105. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Hausing 2001 SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar aïllat de 39 habitatges, 5 locals comercials i aparcament, amb accés a través de parcel·la 13, per 121 vehicles, amb emplaçament al carrer Frederic Mompou, núm. 33-35.

ACG080106. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Votur SL consistent en la modificació substancial de la llicència existent per a la construcció d'edifici industrial sense ús determinat, amb emplaçament al carrer Andorra, núm. 34.

ACG080107. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a María del Carmen Serrano Molina consistent en construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer Margarita Xirgu, núm. 28.

ACG080108. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a Semalien SL consistent en construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i local en planta baixa sense ús amb emplaçament al carrer Mossèn Antoni Solanas, núm. 37.

Llicències de Medi Ambient

ACG080109. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en taller de muntatge mecànic per a instal·lacions industrials, situada al carrer Àlaba, núm. 20, a favor d'Abantia Fluid & Gas, SA

Disciplina Urbanística

ACG080110. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a l'habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 03 i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada al Sr. Sebastián Gavilán Ramos.

ACG080111. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades a l'habitatge del carrer Joan Pfaff, núm. 28 02 04 i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada al Sr. Venancio Pérez González

ACG080112. Aprovació de declarar no legalitzables les obres efectuades al carrer Viladecans, núm. 19 soterrani 1, i ordre d'adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada a Arnegas, SL

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG080113. Aprovació de la modificació del contracte del servei de manteniment dels terrenys de joc dels camps de futbol, de la ratificació de la pròrroga tàcita i de la pròrroga d'aquest contracte fins el 31 de desembre de 2008, amb l'empresa TRENCHSALVIC, SL.

ACG080114. Aprovació de l'aportació econòmica a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) i aprovació de l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el pagament, per la gestió de servei de neteja de grafitis de les façanes particulars al municipi.

ACG080115. Aprovació de l'aportació econòmica a l'empresa municipal Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA) i aprovació de l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i el pagament, per la gestió de servei de neteja de grafitis en façanes i espais de titularitat municipal.

ACG080116. Aprovació de les certificacions d'obra número 3 i 4, corresponents a les obres de rehabilitació de les façanes exteriors de l'edifici municipal Can Castells, a favor de l'empresa IMESAPI, SA.

ACG080117. Aprovar la certificació d'obra número 3 i última, corresponent a les obres d'instal.lació i acondicionament de la gespa artificial al camp de futbol La Parellada, a favor de l'emperesa POLIGRAS IBERICA, SA

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Gent Gran

ACG080118. Aprovar la ratificació de la pròrroga tàcita del contracte de serveis dels tallers de manualitats per a la Gent Gran, pel període de l'1 de desembre de 2007 fins el 2 de març de 2008, i aprovar una nova prórroga del mateix contracte des del 3 de març de 2008 fins al 30 de novembre de 2008, a favor de l'empresa SERVEIS GERIATRICS SANT BOI, SL

Esports

ACG080119. Aprovar la concessió de subvenció al C. D. Marianao Poblet dins del marc del pla de viabilitat per l'exercici 2008.

ACG080120. Aprovar la concessió de subvenció al Club Beisbol i Softbol Sant Boi, dins del marc del pla de viabilitat per l'exercici 2008.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080121. Aprovació bases promoció interna d'una plaça de tècnic/a auxiliar associada al lloc de treball d'encarregat/da electricista

ACG080122. Aprovació bases concurs extern d'una plaça de Tècnic/a superior associada a un lloc de treball d'Arquitecte/a

ACG080123. Aprovació bases concurs extern d'una plaça de Tècnic/a superior associada a un lloc de treball d'Arquitecte/a d'Edificació

ACG080124. Aprovació bases concurs extern dos places d'administratiu/va associades a dos llocs de treball de Secretari/ària d'alt càrrec.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades