Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:55:05 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/02/2009

Número d'expedient: M112-2009-41

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Segona


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090825. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració empresarial a subscriure entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la societat GARRO SA.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Patrimoni Immobiliari

ACG090826. Aprovació definitiva del plec de condicions per a l’ús compartit de les infraestructures per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i ampliació del termini de presentació de proposicions.

Llicències d'Obres

ACG090827. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 70 consistent en instal·lació d'ascensor -en espai de via pública- a l'emplaçament Ciutat Cooperativa, núm. 70.

ACG090828. Aprovació de la concessió de la pròrroga de la llicència d'obres a Alfredo Mesalles SA consistent en legalització d'estructura en una nau industrial i execució de tancaments i acabats, amb emplaçament a l'Avinguda Marina, núm. 30.

ACG090829. Aprovació de la concessió de la llicència d'obres a CPH Ciutat Cooperativa 29 consistent en instal·lació d'ascensor -en espai privat lliure d'edificació- i rehabilitació de façanes, pati interior i coberta de l'edifici amb emplaçament a Ciutat Cooperativa, núm. 29.

Llicències de Medi Ambient

ACG090830. Aprovació del projecte de l’activitat recreativa consistent en cinema multisales a l’emplaçament del carrer Jaume I número 32

ACG090831. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en hotel-apartament, situada al carrer Major, núm. 70, a favor de Llobregat Area, SL

ACG090832. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en instal·lació d'energia solar fotovoltaica de 55 kW connectada a xarxa, situada a la carretera Santa Creu de Calafell, núm. 43-45, a favor d'Anca Inmobiliaria, SA

ACG090833. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda al detall de roba, bijuteria, calçat i articles de pell, situada al carrer Lluís Pascual Roca, núm. 33, a favor de Changchun Ye

ACG090834. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en poliment de tubs d'acer inoxidable, situada al carrer Mare de Déu de Núria, núm. 4, a favor de Pulitub, SL

ACG090835. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar restaurant, situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 4, bxs., a favor de Mehmood Riaz Malik

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090836. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors a Sant Boi de Llobregat, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa CITELUM IBERICA, SA

ACG090837. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert, de la contractació del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa ACRESA CARDELLACH, SL.

ACG090838. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert, de la contractació dels treballs de repintat de marques viàries a diferents vies del municipi, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa SEÑALIZACIÓN INTERNACIONAL DE CARRETERAS, SL.

ACG090839. Aprovació de l'adjudicació definitiva, mitjançant procediment obert, de la contractació dels treballs d'esporga en diverses zones del municipi, durant la temporada tardor-hivern de l'any 2009, a favor de l'empresa Biopoda SL

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Persones amb Discapacitat

ACG090840. Aprovació de l'adjudicació definitiva mitjançant procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de Taller de Manualitats per a Persones amb Discapacitat

Cultura

ACG090841. Aprovació de la incoació de l'expedient, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques particulars, per a la producció, subministrament, instal.lació i posada en funcionament dels elements que conformen el projecte museogràfic del Museu de Sant Boi de Llobregat, a adjudicar per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada.

ACG090842. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Area de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a la realització del projecte "Jo sóc Espartaco".

Joventut

ACG090843. Acceptació de la subvenció concedida per la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per la realització del projecte "Borsa d'Habitatge Jove 2009".

Educació

ACG090844. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de l'àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per al programa complementari "Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals" segona fase.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090845. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb l'objecte d'elaborar i implementar un Pla de Formació adequat a les necessitats de l'Ajuntament.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades