Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 07:14:25 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 04/29/2008

Número d'expedient: M112-2008-16

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Promoció de l'Activitat Econòmica

ACG080288. Facultar el Sr. Celso González Durán, titular de l'Area d'Ocupació i Agermanaments Igualitaris, per comparèixer davant de Notari i atorgar diferents concessions administratives de l'aparcament de Plaça Catalunya.

Participació Ciutadana

ACG080289. Aprovació i finançament dels projectes del Pla de Desenvolupament Comunitari de Camps Blancs per a l'any 2008.

ACG080290. Aprovació de la devolució parcial d'ingrés a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Participació Ciutadana, del Projecte "Programa d' acció transversal al territori"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG080291. Aprovació de la rectificació d'error material en la transcripció de les partides a les que s'imputa la despesa aprovada per la Junta de Govern en la sessió de data 3 de març d'enguany.

Projectes i Obres

ACG080292. Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la contractació de l'assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres del PU dels accessos i entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat

Llicències de Medi Ambient

ACG080293. Concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en bar, situada a la ronda Sant Ramon, núm. 145-A, local 3, a favor d'Omega 3, SCP

ACG080294. Aprovació de la modificació de la llicència d'obertura per variacions no substancials de l'activitat consistent en superservei d'alimentació, situada al carrer Providènia, núm. 31, a nom de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA

ACG080295. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en magatzem amb taller i oficines complementàries de màquines recreatives, situada al carrer Joventut, núm. 8, a favor de Boimatic, SL

ACG080296. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura i de la llicència municipal de l'activitat recreativa consistent en restaurant, situada al carrer Víctor Balaguer, núm. 18, a favor de Ricardo Alonso Castro

ACG080297. Aprovació de la concessió de la llicència d'obertura de l'activitat consistent en escola particular de conductors, situada al carrer Plana, núm. 48, a favor de Ricardo López García.

Disciplina Urbanística

ACG080298. Aprovació de l'estimació en part del recurs de reposició presentat pel Sr. Alberto Ribas Roldán, declaració de caducitat i arxiu de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística, per obres executades a l'habitatge situat al carrer Riera Gasulla, núm. 8A 3r. 1a., i anul·lació de multa coercitiva.

ACG080299. Aprovació de la desestimació de les al·legacions presentades pel Sr. Venancio Pérez González i reiteració de l'acord de Junta de Govern Local de data 3 de març de 2008 de procedir a la restauració de la realitat física alterada de la finca situada al carrer Joan Pfaff, núm. 28 2n. 4a.

Medi Ambient

ACG080300. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Begues, Cervelló, La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i l'ADF Puig Vicenç, que té per objecte el desenvolupament del Pla de Vigilància Complementària d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2008

ACG080301. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei de gestió, explotació i dinamització de l'Ermita de Sant Ramon i el seu entorn mitjançant la implementació de programes d’integració sociolaboral de determinats sectors de la població.

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Polítiques per a la Igualtat de Gènere

ACG080302. Pròrroga del contracte dels serveis de Centre de Recursos i Documentació per a les Dones

Cultura

ACG080303. Aprovació de la contractació artística de Festa Major 2008.

Joventut

ACG080304. Aprovació de la 2a Fase de desenvolupament 2008/2009 del projecte “Dones joves i precarietat laboral” i aprovació de la sol·licitud d’una subvenció a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya per donar suport a aquest.

Cooperació i Solidaritat

ACG080305. Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2007 a Cooperacció per al projecte: "Campanya a favor del paper de la dona en polítiques de sobirania alimentària a Nicaragua".

ACG080306. Aprovació de l'ampliació del termini de justificació de la subvenció concedida l'any 2007 a la Fundació Josep Comaposada per al projecte "Creació de la Xarxa Sindical de Cooperatives del Marroc. 2007-2008"

Coordinació política dins l'àrea d'actuació de benestar i ciutadania

ACG080307. Concessió de subvenció a la Fundació Marianao com aportació d'aquest Ajuntament pel desenvolupament de diferents accions incloses a diversos àmbits de l'Ajuntament a portar a terme durant l'exercici 2008

Educació

ACG080308. Acceptació de la subvenció concedida per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya per a les corporacions titulars de llars d'infants per al curs 2007-2008

ACG080309. Concessió de subvencions a iniciatives pedagògiques, projectes i experiències que realitzin els centres públics de Sant Boi per al curs 2007-2008

ACG080310. Concessió de l'assignació semestral per al manteniment de les escoles públiques per l'any 2008

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG080311. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a l'elaboració del Pla Director Participatiu per a la Societat del Coneixement

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG080312. Aprovar la sol·licitud d'ajuts per a la gestió forestal sostenible per a l'any 2008, al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Resolució MAH/866/2008, de 18 de març

ACG080313. Aprovar la sol·licitud de subvenció a l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques transversals de dones

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades