Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/18/2019 12:56:39 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 11/29/2004

Número d'expedient: M112-2004-37

Lloc: Sala de Comissions

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE DISSENY I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Projectes i obres dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040704. Aprovar la certificació d'obra núm. 9, corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de l'edifici de Can Jordana

Mercats dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040705. Aprovar l'autorització de l'encàrrec de gestió de l'activitat de superfície comercial del mercat municipal Torre de la Vila a subjecte diferent del titular de la concessió demanial a instrumentalitzar mitjançant contracte de franquicia d'acord amb les previsions contingudes a l'article 36 del reglament de l'esmentat mercat municipal.

ACG040706. Aprovar declarar desert el concurs obert convocat per a la concessió de la utilització privativa d'una superfície comercial en el mercat municipal de Sant Jordi i aprovar la convocatòria d'un nou procediment de licitació obert en la forma de concurs i de tramitació ordinària, en base al Plec de Condicions aprovat per la Junta de Govern en data 20 de setembre de 2004, per a la concessió de la utilització privativa d'una superfície comercial en el mercat municipal de Sant Jordi.

Comerç dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat

ACG040707. Aprovació del pagament al Patronat Municipal Fira de la Puríssima d'una part de les despeses derivades de l'activitat de foment del comerç urbà "Passarel.la 2004", dins de la 58a edició de la Fira de la Puríssima.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I CIUTAT SALUDABLE

Llicències de medi ambient dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040708. Llicència d'obertura de l'activitat consistent en venda i reparació de motocicletes i accessoris, carrer Josep Torras i Bages, núm 27-29 baixos 01.

ACG040709. Aprovació del conveni pel manteniment de l'oficina municipal de gestió i assessorament per a la rehabilitació d'habitatges.

Entorn natural dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040710. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a contractació de la realització d'una campanya de sensibilització i difusió ambiental a Sant Boi de Llobregat a través d'activitats mediambientals

ACG040711. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de la realització del treball de l'edició d'una publicació sobre la primera trobada d'estudiosos del Delta del Llobregat

ACG040712. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació de l'estudi sobre el foment de la conservació i dinamització del medi natural de Sant Boi de Llobregat

Disciplina urbanística dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable

ACG040713. Aprovació de l'ampliació del quiosc de flors, identificat com a F-2, ubicat a la Plaça de Catalunya a nom d'Antonia Ruiz Martin.

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE SERVEIS DE LA CIUTAT

Manteniment de la ciutat dins de la ponència de serveis de la ciutat

ACG040714. Aprovar l'acta de formalització de mutu acord de la prorroga de la vigència del conveni per al finançament de les obres de remodelació dels espais lliures i zones verdes del Barri de Camps Blancs.

ACG040715. Modificació del conveni signat amb la Comunitat de propietaris de la Plaça Pedres Blanques núm. 1, per a la conservació i manteniment dels espais públics del sector de Pedres Blanques.

ACG040716. Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària per a la remodelació del Llac de Marianao i del seu entorn.

ACG040717. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del servei de neteja a Can Massallera, donant compliment a un programa específic d'inserció de les persones amb discapacitat del municipi

ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE PRESIDÈNCIA

Economia i Hisenda (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040718. Aprovació de la certifiació d'obra número 21 del projecte Parc de la Muntanyeta tercera fase

Recursos humans (àmbit de serveis interns) dins de la ponència de presidència

ACG040719. Aprovació bases promocions internes a la corporació l'any 2004.

Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència

ACG040720. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei d'edició de l'Agenda per Viure Sant Boi.

Eduació dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040721. Revocació de la beca concedida a l'alumna Marta Vélez Molina, per cursar estudis a l'Escola Multimèdia de la Fundació Politècnica de Catalunya

Serveis socials dins de la ponència de benestar social i educació

ACG040722. Aprovació de la concessió de beques de menjador escolar a alumnes de preescolar en centres públics, per un import de 20.900,10 euros

ACG040723. l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel desenvolupament dels serveis socials durant a l'any 2004.

ACG040724. donar de baixa la diferència entre l'import màxim adjudicat i l'import efectivament previst facturar durant l'any 2004 per la prestació del Servei d'ajut a domicili a favor de la Societat Cooperativa Catalana Limitada de Treballadores Familiars.

Cooperació i solidaritat dins de la ponència de programes transversals

ACG040725. Aportació de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, projecte número 1205 "Emergència a Libèria"

Immigració dins de la ponència de programes transversals

ACG040726. Conveni entre l'Ajuntament de Sant Boi i AMIC (UGT) sobre els Punts d'Informació i Assessorament als Immigrants.

Gestió dins de la ponència de coordinació de consells de barri

ACG040727. Aprovació preu públic entrades al espectacle Cabaret Perifèric que tindrà lloc a l'equipament sociocultural Cal Ninyo el dia 7 de desembre de 2004

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA

S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

ACG040728. Caducitat de l'activitat consistent en taller d'etiquetatge, al carrer Múrcia, núm 6.

ACG040729. Caducitat de l'activitat consistent en magatzem i venda a l'engrós de pintures, vernissos aquosos i parquet flotant, al carrer Extremadura, núm 11.

ACG040730. Adjudicació de la contractació del subministrament i la instal.lació de 79 ordinadors personals a la xarxa informàtica de l'Ajuntament.

ACG040731. Concessió de la llicència d'obres consistent en reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, en pati interior d'illa, en sol urbà, clau 13b, planejament vigent PGM, a C/ Lluís Pascual Roca, 15

ACG040732. l'aprovació de tarifes a aplicar als usuaris del polisportiu municipal l'Olivera per a l'exercici 2005

ACG040733. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria de concurs per a la contractació del Servei d'operadors del centre control de serveis de la Policia Local

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades