Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/09/2022 03:07:44 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Extracte dels acords de la sessió de la junta de govern local del dia 10/05/2009

Número d'expedient: M112-2009-37

Lloc: Sala de Juntes

Caràcter: Ordinari

Convocatòria: Primera


ALCALDIA

Alcaldia

ACG090756. Aprovació de l'adjudicació provisional, mitjançant procediment obert, de la contractació del servei de gestió i explotació dels espais destinats a publicitat del butlletí municipal Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i Agenda Molt +

ÀREA DE GOVERNANÇA I CIUTADANIA

Comerç

ACG090757. Aprovació del conveni de col.laboració entre el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pel projecte d'arranjament del carrer Lluís Pascual Roca.

Cooperació, Solidaritat i Pau

ACG090758. Ratificació del conveni signat entre la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que té per objecte la realització del projecte "Enfortiment institucional a través de la millora a l'accés de l'aigua a San Miguelito, Nicaragua"

ACG090759. Acceptació de la subvenció concedida per l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya al projecte “De la sensibilització al compromís. Sant Boi ciutat per la pau”

ÀREA DE TERRITORI I CIUTADANIA

Planejament i Gestió Urbanística

ACG090760. Aprovació inicial del Pla especial de la parcel.la d'equipament (clau 7a) col.legi Sant Josep, situat a la carretera de Sant Climent, número 5 interior, delimitada per la finca del CEIP Benviure, riera de Can Pinyol i passatge que la separa del camp de futbol municipal UE Marianao Poblet

Projectes i Obres

ACG090761. Aprovació del plec de clàusules i de la convocatòria, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del servei per a la redacció del POMO d'ampliació de l'edifici de Cal Ninyo

ACG090762. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (setembre 2009), corresponent a les obres del POMO dels equipaments municipals de l´Olivera, Can Massallera, Marianao, Camps Blancs i Cooperativa Molí-Nou

ACG090763. Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal ordinària d'un pluriequipament al barri de Casablanca. Fase I: casal i pàrquing subterrani

ACG090764. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (setembre 2009), corresponent a les obres del POMO de rehabilitació de façanes i entorn de la masia Torre de la Vila

ACG090765. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 (setembre 2009), corresponent a les obres del POMO de millora d´accessos i entrades a diferents equipaments educatius municipals

Patrimoni Immobiliari

ACG090766. Aprovar subsanar les errades materials de l'acord de la Junta de Govern Local de data 21/07/2009, pel que s'acordà aprovar adjudicar les concessions administratives per a l'ús privatiu de tres (3) places de l'aparcament de vehicles existents en l'aparcament soterrani del Nou Mercat Sant Jordi.

ACG090767. Aprovació de la desestimació de la sol.licitud formulada per la societat ININ BCN, SL en data 22 de desembre de 2008, de rescabalament indemnitzatori per l'ocupació sense títol per part de l'Ajuntament d'una porció de finca de la seva propietat destinada actualment a vial -carrer Castelló-.

Llicències de Medi Ambient

ACG090768. Aprovació de la declaració com a desert del procediment obert convocat per a l'atorgament de llicència per la col·locació i explotació de cartelleres publicitàries al domini públic i convocar una nova licitació mitjançant el procediment negociat sense publicitat

Medi Ambient

ACG090769. Aprovar la revocació de la subvenció concedida l'any 2009 per a l'activitat relacionada amb el Medi Ambient “V Dia Internacional de les Aus 2009” al senyor Francisco Javier Fernández Vázquez

Espai Públic i Qualitat Urbana

ACG090770. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert de la contractació del servei de manteniment dels ascensors de diverses dependències municipals a Sant Boi de Llobregat, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa ACRESA CARDELLACH, SL.

ACG090771. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert de la contractació dels treballs d'esporga en diverses zones del municipi, durant la temporada tardor-hivern de l'any 2009, a favor de l'empresa BIOPODA, SL.

ACG090772. Aprovació de l'adjudicació provisional mitjançant procediment obert de la contractació dels treballs de repintat de marques viàries a diferents vies del municipi, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa SEÑALIZACIÓN INTERNACIONAL DE CARRETERAS, SL.

ACG090773. Aprovació de l'adjudicació provisional, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors a Sant Boi de Llobregat, durant els anys 2010, 2011 i 2012, a favor de l'empresa CITELUM IBÉRICA, SA.

ACG090774. Aprovació del projecte de manteniment de pavimentació en calçada a diversos carrers de Sant Boi de Llobregat, durant l'any 2009

ÀREA DE BENESTAR I CIUTADANIA

Cultura

ACG090775. Aprovar les bases particulars que han de regular la convocatòria de la concessió d'ajuts a l'alumnat de l'Escola Municipal de Música Blai Net per al curs 2009-2010

ACG090776. Aprovar l'atorgament de subvencions a les entitats per a la Campanya Cavalcada de Reis de l'any 2010

ACG090777. Concessió de subvenció extraordinària a l'ACA Casa de Sevilla destinada a donar suport econòmic a diferents actes.

ACG090778. Concessió de subvenció extraordinària a la Unión Extremeña per donar suport al programa commemoratiu que es portarà a terme durant l'any 2009

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Serveis Generals

ACG090779. Aprovació d'una segona pròrroga del contracte d'arrendament del local del carrer Joan Bardina, 26-28 (Riereta, 12) de Sant Boi de Llobregat.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades