$TITREP#cap                    


     $TITSOL#cap                   


     

Dades a efectes de notificació
Adreça postal
   

   

       

                    

    

Correu electrònic
     

   

Telèfons
 

    


$TITEMP#cap


   

                       


Sol·licitoDECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT COM A PERSONA QUE PRESENTA LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC EXTRAORDINARI PEL COVID19:

Altra informació


.

Documentació 1
.


Documentació 2
.


Documentació 3
.


Documentació 4
.


Documentació 5
.


Documentació 6
.


Documentació 7
.


Documentació 8
.


Documentació 9
.


Documentació 10
.


L'Ajuntament informa

L'Ajuntament em comunica
U.O. Destinatària:
 - 

Tractament de les meves dades:


Gestió interna:


   
 - 
params:  ocults:   bdRGEW:   UNIDTemp:  UNIDAnnexes:   LastNameFU:  urlRGEW:      districte:  valorGuardat   


       
Estem processant la seva sol·licitud