$TITREP#cap                    


     


$TITSOL#cap                   


     

Dades a efectes de notificació
Adreça postal
   

   

       

                    

    

Correu electrònic
     

   

Telèfons
 

    


$TITEMP#cap


   

                       


Descripció / Tipus d’obra sol·licitada


Descripció de l'activitat

.

.

Autoliquidació
Taxa terme fix
Taxa terme variable ( % pressupost obra)
Total a ingressar (màxim  euros):


Forma de pagament

L'Ajuntament em comunica
U.O. Destinatària:
 - 

Tractament de les meves dades:Gestió interna:


   
 - params:  ocults:   bdRGEW:   UNIDTemp:  UNIDAnnexes:   LastNameFU:  urlRGEW:    fitxerRepetit:     

     
Estem processant la seva sol·licitudunidCD (vPar): solID: repID: solIDType: repIDType: tipusCD:
cSrv: unidDoc: ViaRecepció: Usuari: rol: rolNot:
bdRGEW: urlRGEW: aSeu:
Params: ocultsNO: Puzzle:
Valors:
Alias: controlCamps: Annexes: Formulari: F0201607-01
XPage : XF0201607_01.xsp
cSrv : OMAP