$TITREP#cap                     


     


$TITSOL#cap                 


     

Dades a efectes de notificació
Adreça postal
   

   

       

                    

    

Correu electrònic
     

   

Telèfons
 

    


$TITEMP#cap


   

                       
el Div   
el Div
el Div
el Div

  -  


.

Descripció / Tipus d’obra sol·licitadaDescripció de l'activitatAutoliquidació


AutoliquidacióTaxa terme fix
Taxa terme variable ( % pressupost obra)
TOTAL A INGRESSAR (màxim   euros):

Forma de pagament

L'Ajuntament em comunica
U.O. Destinatària:
Tractament de les meves dades:Gestió interna:


   
 - 
Condicions especials


 
hola
Prova de fieldsets anidats, a veure si pirula ...
Manolo


Ramón


.

Mostrar més fitxers? 

.


.

params:  ocults:   bdRGEW:   UNIDTemp:  UNIDAnnexes:   LastNameFU:  urlRGEW:     

     
Estem processant la seva sol·licitudunidCD (vPar): solID: repID: solIDType: repIDType:
cSrv: unidDoc: ViaRecepció: Usuari: rol: rolNot:
bdRGEW: urlRGEW: aSeu:
Params: ocultsNO: Puzzle:
Valors:
Alias: controlCamps: Annexes: Formulari: F0201301-02
XPage : XF0201301_02.xsp
cSrv : OMAP