Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/06/2023 05:31:51 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Acords de Ple

Acords del Ple ordinari celebrat el 22 de març de 2018


PUNT 001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient SPL180002

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 002 Aprovació de la moció presentada pel Grupo Municipal Ciudadanos de condemna dels segrestaments en escoles de Nigeria

S'acorda:

Segundo: Apoyar, como Ciudad Defensora de los Derechos Humanos, por un lado las campañas de difusión y condena de un problema que puede parecer lejano pero no es menos cercano en un mundo globalizado, y por otro lado, la reflexion en nuestras escuelas sobre la pérdida de la libertad por tratar de conseguir una educación femenina en paises del Tercer Mundo;

La present moció la subscriu el Grupo Municipal CS del Ayuntamiento de S. Boi de LLobregat

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 003 Aprovació de la moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per l'elaboració d'un pla integral d'equipaments de Sant Boi.

S'acorda:

Segon.- A partir del diagnòstic, obrir un procés de diàleg de ciutat amb professionals que treballen als equipaments, usuaris, i entitats per definir, col·lectivament, els usos de cada equipament i, a partir d’aquí, elaborar un pla integral d’equipaments de la nostra ciutat.

Tercer.- A partir del diagnòstic i del procés de diàleg, elaborar el pla i sotmetre’l a aprovació al Ple Municipal, per tal que adquireixi el màxim nivell de compromís, per part de totes les forces polítiques, de desenvolupar-lo.

Quart.- Donar publicitat d’aquests acords a través dels mitjans de comunicació públics municipals, a tots els treballadors i treballadores municipals i a les entitats que formen part del Registre Municipal d’Entitats de la ciutat. ;

La present moció la subscriu Miquel Salip Serret, Portaveu del Grup Municipal d'ERC-AM.

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 004 Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Declaració de Castellar del Vallès per un cicle sostenible dels aliments. Del Malbaratament a l'Aprofitament.

S'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels aliments. Del Malbaratament a l'Aprofitament.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 005 Aprovació de l'acord de suport a la Llei catalana de canvi climàtic

S'acorda:

Primer.- L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, dona suport a la Llei catalana de canvi climàtic en els termes aprovats originalment i instem el Govern espanyol i el Tribunal constitucional a respectar l’acord majoritari del Parlament de Catalunya.

Segon.- Com a entitat vinculada al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i als seus compromisos assumim com a propis els objectius i marcs estratègics de mitigació i adaptació al canvi climàtic proposats per la Llei.

Tercer.- Manifestem la necessitat de disposar de recursos econòmics per finançar les accions locals sobre mitigació i adaptació i la idoneïtat d’una fiscalitat ambiental i un fons climàtic a tal efecte.

Quart.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Govern espanyol, el Tribunal constitucional i la Secretària tècnica de la Xarxa;

La present moció la subscriu el grup municipald'ICV-EUiA-ME-E

A favor: PSC, ICV, C's, ERC, GdSB i PDeCAT. Abstencions: PP.

PUNT 006 Aprovació de la moció del Grup Municipal de Ciudadanos (CS) a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives i incíviques.

S'acorda:

Segundo: Solicitar a la Generalitat de Catalunya y al Estado la aprobación de normas para poner en marcha un protocolo de comunicación para que los grandes tenedores que tengan constancia que sus propiedades han sido ocupadas por grupos organizados tomen con celeridad las medidas legales oportunas para denunciar la ocupación y coordinen sus acciones legales con total transparencia con los servicios municipales.

Tercero Instar a que los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal de cada municipio mediante la Mesa de Seguridad pongan en común aquellos casos de los que tengan constancia y trabajen de manera conjunta en la investigación, intervención y valoración para evitar delictos de venta de llaves de viviendas y que informen exhaustivamente al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana Municipal.

Cuarto. Instar al Equipo Municipal a planterse un plan plurianual progresivo de incremento de vivienda social que paliara la necesidad de vivienda de muchas victimas de estas mafias inmobiliarias. familias y jóvenes con dificultad para acceder a una vivienda;

La present moció la subscriu Grupo Municiapl CS del Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat;

A favor: C's i PP. En contra: PSC, ICV, ERC i GdSB. Abstencions: PDeCAT.

PUNT 007 Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al manifest del dia 8 març Dia Internacional de les Dones

S'acorda:

"MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE 2018

Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem les nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones perquè els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.

Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials i el moviment feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats majoritaris que han convocat "aturades laborals" de dues hores per denunciar la desigualtat, la precarietat i la violència vers les dones, amb la voluntat que aquesta afecti l'ocupació, el consum i l'educació.

Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una vaga que tal i com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà del que s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per això hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en franges de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats.

Avui , doncs, ens tornem a trobar per commemorar el dia internacional de les dones i per reclamar, novament, la igualtat entre dones i homes.

En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els governants, les persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap mena d’intenció d’actuar en relació a la diferència real i existent entre el sou, per la mateixa feina, de les dones respecte als homes. Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es creu que “això no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no ens hi posem” és quan la societat, el poble, les dones i els homes, ens hem de rebel·lar, posar -nos de peu i dir “NO, aquesta no és la societat on vull viure. NO aquestes no són les decisions que ha de prendre el govern”.

És el que es diu la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa feina. És una forma més de violència envers les dones, la violència econòmica.

Fa més de 20 anys, més de 20 anys!, que se celebra, any rere any, el dia de la igualtat salarial; “L’equal pay”. Organitzat per la Federació Internacional Business and Professional Women (BPW) i que té per finalitat lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes campanyes no serveixen de res si no van acompanyades de normes específiques i sancions, si són necessàries, per tal d’evitar que es dilati aquesta injustícia.

Volem una societat igualitària, volem una societat justa, rica, equilibrada, amb el foment del talent com un dels eixos de creixement i generació de riquesa. Volem el mateix sou per la mateixa feina, volem que moviments com “#MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha persones que s’atreveixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones pel fet de ser-ho, a entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objecte.

Les dones formen part de la societat, part activa, principal i bàsica pel desenvolupament de la societat, del futur. Per poder avançar, com a societat, s’ha de tenir en compte a totes les persones, indistintament, del sexe que tinguin. Per això, per reclamar aquesta necessitat imperiosa, perquè els governants reaccionin, perquè es legisli allò que és injustícia, tornem a alçar-nos i a manifestar-nos i ho farem sempre. Sempre per aconseguir una societat justa i igualitària.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat. "

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PUNT 008 Aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport i defensa del model lingüístic de l’Escola catalana.

S'acorda:

Segon. Donar suport i defensar la immersió com a model lingüístic de l’Escola catalana.

Tercer. Donar suport i col·laborar en aquelles campanyes en defensa de la immersió com a model lingüístic de l’Escola catalana.

Quart. Difondre aquesta moció als mitjans locals, comarcals i d’àmbit nacional.

Cinquè. Notificar els acords plenaris d’aquesta moció a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Govern d’Espanya, al Consell escolar municipal, a les AMPES i als centres educatius del municipi, a la FaPaC, a la FAPAES, a l’AFAEC, als sindicats de l’àmbit de l’educació: CCOO, CGT, FETE·UGT, USTEC·STES, SEPC, Sindicat d’estudiants, Intersindical CSC etc., a la Plataforma de Professors de Català de Secundària, a Docents per la República, a SomEscola, a Docents per la Independència-ANC, a Òmnium Cultural, a l’Associació d’Amics de la Bressola, a la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), a la Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, a l’Associació Diomira, a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), a Esplais Catalans, a la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, a les següents fundacions: Catalana de l’Esplai, Ibn Battuta, Paco Candel, Marta Mata, Lluís Carulla i Jaume Bofill, a la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya, al Centre UNESCO de Catalunya i a Linguapax . ;

La present moció la subscriu Rosa Maria Berrio i Hernàndez, regidora del grup municipal d'ERC-AM

A favor: PSC, ICV, ERC i GdSB. En contra: C's i PP.

PUNT 009 Aprovació de la Moció del Grup Municipal de Gent de Sant Boi – CUP, conjuntament amb l’assemblea de l’organització juvenil ARRAN a Sant Boi, en memòria de Guillem Agulló.

A favor: PSC, ICV, ERC, GdSB i PDeCAT. En contra: C's. Abstencions: PP.

PUNT 010 Aprovació de la Moció de condemna de les mesures de repressió i intimidació de les llibertats públiques garantides per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia i de suport als drets individuals i col·lectius.

A favor: PSC, ICV, ERC, GdSB i PDeCAT. En contra: C's i PP.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades