Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 04:15:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.1. Índex ordenances fiscals 2009


Veure document .doc INDEX09.doc ( 28 Kb)

Veure document .pdf INDEX09.pdf ( 20 Kb)

Í N D E X

NÚM.

ORD. D E N O M I N A C I Ó

Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció,

i índex de carrers annex a aquesta 1

1- Impost sobre Béns Immobles 88

2- Impost sobre Activitats Econòmiques 104

3- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 113

4- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 119

5- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 124

6- Contribucions Especials 134

7- Taxa per la prestació de serveis administratius especials 142

8- Taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions 146

9- Taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de

matrimonis civils 158

10- Taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals

de companyia 162

12- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o

abusivament a la via pública 165

13- Taxa d'ingrés i permanència de vehicles i altres béns al dipòsit municipal 168

14- Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials 171

15- Taxa de cementiri municipal 175

16- - - - - - - - - - - D E R O G A D A - - - - - - - - - -

17-Taxa per guals i altres reserves de la via pública i per la prestació dels

serveis per al seu manteniment i execució d'obres d'interès particular

a la via pública 179

18-Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública

i per la tramitació de les preceptives autoritzacions 185

19- Taxa per l’ús de la instal·lació d’aire condicionat en el mercat

municipal Centre-La Muntanyeta 193

20- Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies

públiques municipals en zones regulades mitjançant parquímetres. 195

21- Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl,

el sòl i la volada de la via pública 199

22- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses

explotadores de serveis de subministrament d’interès general 203

23- Taxa per la prestació del servei de transport adaptat per a persones

amb mobilitat reduïda 208

24- Taxa per l’ús dels equipaments socioculturals de la ciutat i d'altres 211

25- Taxa per recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables

als municipis i altres serveis mediambientals 217

26- Taxa per l’homologació d’empreses del sector privat que prestin els serveis

de recollida i transport de residus comercials i industrials assimilables als

municipals i de retirada de contenidors metàl·lics i sacs de runes 224

27- Taxa per l’ús i explotació de l’equipament destinat a cinemes de Can Castellet 227

Ordenança general reguladora del preus públics 230

1) Preu públic per serveis relacionats amb equipaments esportius municipals 234

2) Preu públic per serveis relacionats amb activitats culturals organitzades i/o

promogudes per l'Ajuntament 240

3) Preu públic per serveis prestats per l’Ajuntament 248

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades