Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/17/2022 05:52:18 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2009

1.29. Preu públic per serveis relacionats amb equipaments esportius municipals


Veure document .doc PREPU1 EQUIPESPORTIUS.doc ( 49 Kb)

Veure document .pdf PREPU1 EQUIPESPORTIUS.pdf ( 37 Kb)

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA

15 DE DESEMBRE DE 2008

1) PREU PÚBLIC PER SERVEIS RELACIONATS AMB EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS

1. QUANTIA

La quantia del preu públic serà la que es fixa en la tarifa que es conté per a cada un dels diferents serveis i activitats.

2. TARIFES

Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a continuació:

2.1 POLISPORTIUS MUNICIPALS LA PARELLADA, CAN MASSALLERA I L’OLIVERA

ENTRADA PUNTUAL

Entrada puntual polisportius: ús lliure de les instal·lacions en els espais, horaris i activitats que es considerin dins els drets de l’abonament.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 6,20

Majors de 18 anys: 6,80

Entrada puntual només piscina La Parellada

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 3,60

Majors de 18 anys: 4,20

ABONATS

Abonat: ús lliure de les tres instal·lacions en els espais, horaris i activitats que es considerin dins els drets de l’abonament.

POLISPORTIU LA PARELLADA

Abonament mensual tipus A: tots els dies de la setmana i durant tot l’horari d’obertura. Descompte del 50% en activitats dirigides no incloses en l’abonament.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 25,00

Majors de 18 anys: 32,70

Abonament mensual tipus B: tots els dies de la setmana, des de l’horari d’obertura fins a les 17:00 hores.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 18,70

Majors de 18 anys: 25,00

Abonament mensual tipus C: dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l’horari d’obertura.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 18,70

Majors de 18 anys: 25,00

Abonament mensual cap de setmana: durant tot l’horari d’obertura.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 11,40

Majors de 18 anys: 15,60

Abonament mensual 5 dies feiners amb cap de setmana amb dret a gimnàs i piscina:

4t.membre o superior unitat familiar: 3,80

Abonament familiar mensual: caps de setmana i festius (oberts) durant tot l’horari d’obertura

Unitat familiar (parella i fills menors de 18 anys): 27,60

POLISPORTIU L’OLIVERA I CAN MASALLERA

Abonament mensual tipus A: tots els dies de la setmana i durant tot l’horari d’obertura.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 25,00

Majors de 18 anys: 31,00

Parella: 58,00

Abonament mensual tipus B: tots els dies de la setmana, des de l’horari d’obertura fins a les 17:00 hores.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 19,00

Majors de 18 anys: 25,00

Abonament mensual tipus C: dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l’horari d’obertura.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 19,00

Majors de 18 anys: 25,00

Familiar (pares i fills menors d’edat dins la mateixa unitat familiar): 63,00

Quota d’inscripció:serà igual per a tots els tipus d’abonat. S’haurà d’abonar en el moment de la inscripció i tindrà validesa fins el moment en que causi baixa.

Menors de 18 anys i majors de 65 anys: 31,20

Majors de 18 anys: 41,60

CURSOS DE NATACIÓ (Piscina del polisportiu La Parellada)

Curset de Natació Escolar:

1 sessió setmanal per alumne i mes: 14,10

Programa de natació per escoles de primària de Sant Boi (alumnes i mes): 7,80

Programa de natació “jugant, aprenem a nedar” centres públics d’educació infantil de Sant

Boi (alumnes i mes): 5,00

Curset de Natació Lliure per alumne i mes:

1 dia/setmana menors de 18 anys i majors de 65 anys: 11,90

2 dies/setmana menors de 18 anys i majors de 65 anys: 20,80

3 dies/setmana menors de 18 anys i majors de 65 anys: 28,30

1 dies/setmana majors de 18 anys: 14,20

2 dies/setmana majors de 18 anys: 24,20

3 dies/setmana majors de 18 anys: 32,60

Curset de natació d’estiu intensiu (una sessió diària de dilluns a divendres)

4 setmanes: 49,30

2 setmanes: 26,10

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Raig UVA sessió de 10’ màxim:

Abonat/da a la instal·lació: 4,20

No abonat/da a la instal·lació: 4,60

Teràpies manuals. 1 sessió màxim 45’:

Abonat/da a la instal·lació: 21,00

No abonat/da a la instal·lació: 24,00

Lloguer mensual taquilla vestuari: 2,80

Dipòsit per lloguer de taquilla vestuari: 18,00

LLOGUERS

Lloguer instal·lació amb assignació i reserva de vestidors dins l’horari habitual d’obertura.

Pista polisportiva coberta de 45m per 27m:

Activitat d'entrenament i competició per equips sense cobrar entrada, per cada hora o fracció: 60,00

Activitat esportiva amateur per 4 hores: 171,30

Activitat no esportiva per dia d’activitat: 1.498,50

Activitat no esportiva per dia que impedeixi les activitats, suplement de: 856,30

Activitat extraordinària no esportiva amb cobrament d’entrada, per dia d'ocupació : 4.823,50

Lloguer de sales de gimnàs per a activitats lliures, sense monitor o entrenador:

Grups per hora o fracció: 68,50

Piscina coberta:

Festival de 4 hores sense percepció d’entrada: 274,00

ACTIVITATS

Programa “mou-te de nit” per joves: 2,10

Escoles promoció de bàsquet, voleibol i handbol:

2 h/setmana per alumne i mes: 8,50

3 h/setmana per alumne i mes: 12,90

Educació física escolar:

1 sessió/setmana per alumne i mes: 3,00

Activitats físiques de manteniment per a adults, dirigides per monitors (sessió d’1 hora):

2 dies per setmana per alumne i mes: 17,30

3 dies per setmana per alumne i mes: 23,90

Activitats físiques per a adults (aeròbic, aquagim, steps, tai-txí, …) dirigides per monitors:

Sessió d’1 hora, 2 dies per setmana per alumne i mes: 24,50

Sessió d’1 hora, 3 dies per setmana per alumne i mes: 36,40

Escola de promoció d'arts marcials i d’altres activitats, sessió d’1 hora:

Menors de 16 anys, per alumne i mes:

1 dia per setmana: 11,00

2 dies per setmana: 20,00

3 dies per setmana: 28,00

Majors de 16 anys, per alumne i mes:

2 dies per setmana: 25,80

3 dies per setmana: 37,10

Activitats esportives per a nens menors de 6 anys:

2 dies per setmana per alumne i mes: 12,90

3 dies per setmana per alumne i mes: 18,80

Activitats gimnàstiques menors de 16 anys, per alumne i mes:

2 dies per setmana: 20,60

3 dies per setmana: 30,90

ALTRES

Cessió de protector de paviments per a pavellons (no inclou muntatge, desmuntatge, neteja i transport):

Preu servei màxim 3 dies: 342,80

Per cada dia suplementari: 266,80

Garantia obligatòria: 167,60

Instal·lació i desmuntatge del protector de paviment al pavelló:

Sense ajudants: 1.068,80

Amb 6 ajudants per part de l’entitat que ho lloga: 320,70

Servei de Consergeria fora de l’horari habitual d’obertura:

Per hora o fracció diürna: 20,80

Per hora o fracció nocturna i/o festiva: 31,20

2.2 PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES

Entrada puntual individual:

Entrada lliure piscina menors de 16 anys i majors de 65 anys: 3,50

Entrada lliure piscina majors de 16 anys: 4,20

Abonament de temporada (juliol i agost):

Menors de 16 anys i majors de 65 anys: 64,30

Majors de 16 anys: 85,60

Familiar (pares i fills): 299,70

Família nombrosa: 308,80

Abonament mensual de temporada (juliol o agost):

Menors de 16 anys i majors de 65 anys: 35,70

Majors de 16 anys: 47,40

Familiar (pares i fills): 154,30

Família nombrosa: 166,30

Grups en edats escolars:

Sessió d’1 hora per alumne (amb 1 acompanyant per cada 10 alumnes): 1,90

2.3 CAMPS DE FUTBOL CAMPS DE FUTBOL DE SAULÓ

Lloguer camp de futbol per a entitats, grups, empreses:

1 partit amb llum artificial: 68,50

1 partit sense llum artificial: 42,80

Lloguer camp de futbol per a entitats federades de la localitat, per temporada, comprèn 3 hores d'entrenament setmanal i els partits segons calendari oficial: 3.213,60

2.4 CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL

Lloguer camp de futbol per a entitats, grups, empreses:

1 partit amb llum artificial: 137,10

1 partit sense llum artificial: 85,70

Lloguer camp de futbol per a entitats federades de la localitat, per temporada, comprèn 3 hores d'entrenament setmanal i els partits segons calendari oficial: 6.427,20

2.5 ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME

PISTA ATLETISME

Matrícula abonat: 23,80

Abonament anyal:

Menors de 16 anys: 28,00

Majors de 16 anys: 75,80

Atletes federats: 50,80

Competicions escolars (4 hores/fracció): 117,20

Competicions federats (4 hores/fracció): 221,40

Activitat no esportiva per dia amb taquillatge inferior a 6.010,12 euros 2.374,10

Entrada puntual: 2,10

Lloguer anyal taquilla vestuari: 14,70

Dipòsit per lloguer de taquilla vestuari: 11,90

CAMP DE GESPA NATURAL

Lloguer camp de futbol per a entitats, grups, empreses:

1 partit amb llum artificial: 137,10

1 partit sense llum artificial: 85,70

Lloguer camp de futbol per a entitats federades de la localitat, per temporada, comprèn 3 hores d'entrenament setmanal i els partits segons calendari oficial: 6.427,20

Servei de consergeria fora de l’horari habitual d’obertura:

Per hora o fracció diürna: 17,30

Per hora o fracció nocturna i/o festiva: 24,50

2.6 PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES

Lloguer per hora o fracció:

Sense llum artificial: 21,90

Amb llum artificial: 25,70

Lloguer per temporada esportiva (setembre a juny) 1 sessió setmanal d’1 hora:712,60

2.7. ESPAIS PUBLICITARIS INTERIOS

Pancarta de 2 x 1 m. Lloguer anyal:

Espais esportius coberts: 712,60

Espais esportius descoberts: 356,30

3. NORMES DE GESTIÓ

3.1. Tota persona que vulgui accedir per utilitzar qualsevol de les instal·lacions esportives relacionades en aquest preu públic, haurà d’haver abonat els imports resultants d’acord amb aquesta tarifa, llevat de les entrades puntuals que hauran d’abonar en el moment de l’entrada als recintes esportius.

3.2. Es podran atorgar disminucions fins a la totalitat de l’import per a utilitzacions amb finalitat no lucrativa que tinguin un interès social i beneficiïn els habitants d’aquest terme municipal. No obstant això, hauran d’abonar totes les despeses addicionals que puguin generar.

3.3. Es podran aplicar preus públics, referits a programes i activitats que no figurin dins aquest llistat, amb criteris de proporcionalitat als períodes d'utilització, sempre que siguin de característiques similars.

3.4. Els serveis addicionals que es facin per a la utilització de les instal·lacions esportives per a actes especials hauran d'abonar les corresponents despeses que originen.

3.5. Les unitats familiars en les que la suma dels ingressos bruts no sobrepassi el doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) es podran beneficiar d’una reducció del 95% del cost de l’activitat.

S’entendrà per unitat familiar, als efectes d’aquesta reducció, la definida com a tal als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Als efectes de comprovació dels ingressos de les unitats familiars, es prendran com a referència les darreres declaracions de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentades, de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas, declaració jurada dels ingressos bruts dels membres de la unitat familiar.

3.6. Rebuts impagats: els rebuts impagats s'hauran d'abonar en efectiu a la instal·lació, havent de liquidar a més, les despeses administratives i de gestió que hagin generat. Quan hi hagi 2 rebuts mensuals impagats causarà baixa en l'activitat que estigui realitzant, restant pendent de liquidar. En cas de tornar a donar-se d'alta, s'haurà d'abonar el rebuts pendents de pagament i abonar el 50% de la quota d'inscripció en el cas de ser abonat/da a un polisportiu.

3.7. Notificació per donar-se de baixa. La data límit per donar-se de baixa d'una activitat, serà el dia 20 del mes anterior al de la facturació i per escrit. Cas que es notifiqui després d'aquest dia s'haurà d'abonar el mes següent.

3.8. Baixes temporals: els motius seran per embaràs (fins un any) o intervenció quirúrgica (fins a tres mesos). S'haurà de justificar mitjançant certificat mèdic. Durant el període establert es conservarà els dret d'inscripció sense haver d'abonar la quota mensual, excepte si es tracta d'un abonament familiar o de parella. En aquests darrers casos la quota mensual a abonar serà el 50% de l'abonament de que es tracti.

4. CONVENIS

4.1. Es podran establir convenis amb les escoles d'aquesta vila per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Aquests es basaran en els criteris següents:

a) Pagament del servei. Es prendrà com a base el cost per persona.

b) Aplicació dels imports per preu públic que figuren en el paràgraf que regula les quanties.

c) Exercici de l'acció de tutela a què està obligat l'Ajuntament amb relació a les escoles públiques.

4.2. Es podran establir convenis amb empreses ubicades a Sant Boi perquè els seus empleats puguin beneficiar-se de descomptes en la matrícula i l’abonament mensual del polisportiu La Parellada, Can Massallera i l’Olivera, segons les condicions següents:

a) Mínim empleats inscrits: hauran d’inscriure com a mínim a 5 empleats.

b) Descomptes: serà del 50% en la matrícula i del 10% en la quota mensual.

c) Les empreses hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades