Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/17/2020 01:23:50 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ordenances Fiscals 2008

1.28. Preu públic per serveis relacionats amb activitats culturals organitzades i/o promogudes per l'Ajuntament


Veure document .doc PREPU2 ACTIVITATSCULTURALS.doc ( 57 Kb)

Veure document .pdf PREPU2 ACTIVITATSCULTURALS.pdf ( 43 Kb)

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA

17 DE DESEMBRE DE 2007

2) PREU PÚBLIC PER SERVEIS RELACIONATS AMB ACTIVITATS CULTURALS ORGANITZADES I/O PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT

2.1) SERVEIS CULTURALS I DE TEMPS LLIURE

QUANTIA

A. ARTS VISUALS:

TALLER MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES

1. Matrícula anual 57,00

2. Quota normal, mensual 25,00

3. Quota trimestral 74,00

VISITES I ACTIVITATS GUIADES

Visites de grups escolars a les exposicions de Can Castells-Centre d’Art, preu per alumne 1,00

CURSOS

Cursos subvencionats per la Diputació 10,00

PROGRAMACIÓ JARDINS CAN CASTELLS

Cicle d’activitats d’estiu als jardins (música, audiovisuals, teatre, etc.). Preu entrada 3,00

Cicle d’activitats d’estiu especials als jardins. Preu d’entrada 6,00

SALA D’ART

Venda catàleg tipus A 3,00

Venda catàleg tipus B 7,00

B. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:

1. Matrícula anual, preu (per persona) 82,30

Matrícula anual per 3r membre de la unitat familiar l’import es redueix en un 50%

2. Per a menors de 16 anys, preu mensualitat:

Preus mensuals per programes i cicles

- Música i moviment 1 i 2, 45’ setmanals 20,70

- Música i moviment 13, 75’ setmanals 31,00

- Musicoteràpia, 45’ setmanals 26,80

- Programa Bàsic 1r cicle (Instrument*/Música en grup 90’/Cor 45’) 69,50

- Programa Bàsic 2n cicle (Instrument*/Música en grup 45’/Cor 45’/ Percussió 45’/

Conjunt Instrumental 45’) 76,20

- Grups d’introducció (instrument*/ Música en grup 45’) 44,30

- Programa Avançat 1r cicle (Instrument*/ Conjunt instrumental 45’/ Cor 45’/

Llenguatge musical 45’) 66,50

- Suplement per instrument individual 30’ 7,70

- Suplement per instrument individual 45’ 26,00

Preus mensuals per matèries

Pla d’estudis antic

- Llenguatge musical, 60’ setmanals 20,70

- Llenguatge musical, 90’ setmanals 31,00

- Instrument individual, 30’ setmanals 36,60

- Instrument individual, 45’ setmanals 54,80

- Conjunt instrumental, 60’ setmanals 16,60

- Música de cambra, 30’ setmanals 8,30

Pla d’estudis nou (Bàsic, Avançat i Grups d’introducció)

- Instrument (grups de 2 alumnes 45’ setmanals, o 3 alumnes 60’ setmanals) 28,80

- Música en grup, 45’ setmanals 15,60

- Música en grup, 90’ setmanals 31,00

- Cor, 45’ setmanals 9,70

- Conjunt instrumental, 45’ setmanals 12,50

- Percussió, 45’ setmanals 9,70

- Tutoria de Prova d’Accés al Conservatori 30,90

- Lloguer d’instrument 5,40

* La durada setmanal d’instrument pot variar de 45’ (grups de 2) a 60’ (grups de 3).

3. Per a majors de 16 anys, preu mensualitat:

Preus mensuals per programes i cicles

- Joves, Bàsic 90’: Instrument 45’ + Combo 45’ setmanals 49,40

- Joves, suplement instrument individual 30’ 8,70

- Joves, Avançat 90’: Instrument individual 45’+ Combo 45’ setmanals 76,20

- Adults, Bàsic 90’:Instrument 45’ + Combo 45’ setmanals 55,60

- Adults, suplement instrument individual 30’ 10,30

- Adults, Avançat 90’: Instrument individual 45’+ Combo 45’ setmanals 82,40

Preus mensuals per programes i cicles (música a mida)

- Llenguatge musical, 60’ setmanals 29,50

- Llenguatge musical, 120’ setmanals 58,90

- Instrument individual, 30’setmanals 51,40

- Instrument individual, 45’ setmanals 67,00

- Dansa, 120’ setmanals 50,60

- Cultural Musical, 60’ setmanals 28,90

- Combo, 45’ setmanals 15,50

- Combo, 60’ setmanals 20,70

- Llenguatge musical 120’ setmanals + Instruments individual 45’ setmanals 108,20

4. Si els ingressos de la unitat familiar dividit pel nombre de membres de l'esmentada unitat són iguals o inferiors a 1/3 part de l’Indicador Públic de renda d’Efectes Múltiples (IPREM), s’abonarà el 10% de la tarifa aplicable.

C. FESTIVAL ALTAVEU

Entrada concerts amb un cost per l’Ajuntament de 600 a 2000€

Entrada normal 6,00

Entrada anticipada 5,00

Entrada concerts amb un cost per l’Ajuntament de 2000 a 4000€

Entrada normal 10,00

Entrada anticipada 8,00

Entrada concerts amb un cost per l’Ajuntament de 4000 a 15000€ i/o concerts especials (coproduccions)

Entrada normal 15,00

Entrada anticipada 12,00

Entrada concerts amb un cost per l’Ajuntament de més de 15000€ i/o concerts extraordinaris (estrenes, únic, etc.)

Entrada normal 21,00

Entrada anticipada 19,00

Samarretes 6,00

Xapes 2,00

Bosses 26,00

D. PROGRAMACIÓ DE TEATRE, MÚSICA I DANSA:

Entrada espectacles amb un cost per a l’Ajuntament de 5000€ o més (fitxa tècnica inclosa)

Entrada normal 11,00

Entrada reduïda (estudiants, menors de 16 anys, jubilats i membres de la

Coordinadora de Teatre) 8,00

Abonament de quatre espectacles 24,00

Abonament de cinc espectacles 27,00

Abonament de set espectacles 37,00

Entrada espectacles amb un cost per a l’Ajuntament de menys de 5000€ (fitxa tècnica inclosa)

Entrada normal 8,00

Entrada reduïda (estudiants, menors de 16 anys, jubilats i membres de la

Coordinadora de Teatre) 6,00

Abonament de quatre espectacles 18,00

Abonament de cinc espectacles 21,00

Abonament de set espectacles 28,00

E. MOSTRA DE TEATRE AMATEUR

Entrada única 6,00

F. FESTA MAJOR

Teatre Gran Format 11,00

Teatre Petit Format 4,00

Música (espai tancat):

Entrada espectacles amb un cost per a l’Ajuntament de 6000€ o més (fitxa tècnica inclosa) 11,00

Entrada espectacles amb un cost per a l’Ajuntament de menys de 6000€ (fitxa tècnica inclosa) 6,00

G. PROGRAMACIÓ DE CINEMA

Projecció normal 2,00

Marató 6,00

Abonament 20 sessions 15,00

NORMES DE GESTIÓ

1. En els casos en els que l'import del preu públic sigui mensual o trimestral, s'entendrà referit a nou mesos, de gener a juny i d'octubre a desembre, excepte en el cas de l’Escola Municipal de Música que s’entendrà referit a 10 mesos de gener a juny i de setembre a desembre.

L’Escola Municipal de Música passarà a cobrament mitja quota del mes de setembre, corresponent al 50% dels preus corresponents. No es retornarà l’import de la matrícula un cop començat el curs.

2. Tota persona que vulgui rebre la prestació d'activitats culturals i de temps lliure abonarà els drets resultants d'aplicar els imports del preu que correspongui a l'hora de formalitzar la inscripció, o per mesos, o en el moment de sol·licitar la prestació del servei, segons els casos.

3. Els titulars del carnet de Parelles i ambaixadors culturals es beneficiaran de descomptes en les següents activitats culturals: Festival Altaveu (15%dte.), Programació de Teatre, Música i Dansa ( 20%dte.), Mostra de Teatre Amateur ( 50%dte.) i Festa Major ( 25%dte). Es podran beneficiar d’aquests descomptes el titular del carnet i un màxim de 3 acompanyants.

2.2.) SERVEIS I ACTIVITATS DEL MUSEU (CAN TORRENTS I TERMES ROMANES) I DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

DRETS DE REPRODUCCIÓ D'IMATGES DEL FONS DEL MUSEU:

Per imatge 30,00

(Gratuït en cas d'estudis i recerca).

REALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES DE PECES DEL MUSEU:

Drets de reproducció de les peces 30,00

(Gratuït en cas d'estudis i recerca).

PRODUCTES:

PAPERERIA

Punt de llibre Termes Romanes. Tarifa B 0,60

Punt de llibre Can Torrents. Tarifa B 0,60

Llapis de fusta amb goma. Tarifa A 0,30

Bloc de notes amb llapis. Tarifa F 1,80

Joc de tres llapis de fusta. Tarifa D 1,20

Retallable Termes Romanes. Tarifa S 6,00

REPRODUCCIONS GRÀFIQUES

Col·lecció de sis postals amb funda. Tarifa J 3,00

Làmina amb reproducció fotogràfica. Tarifa E 1,50

Auca de les Termes Romanes. Tarifa J 3,00

ALTRES

Àmfora Pasqual 1. Tarifa AI 18,00

Llàntia. Tarifa P 4,80

Magnètic ceràmic. Tarifa G 2,10

Magnètic circular Can Torrents. Tarifa B 0,60

Magnètic circular Termes Romanes. Tarifa B 0,60

Kàlathos. Tarifa A 6,60

Tinalla de l’Alcúdia. Tarifa X 9,00

Demèter 5,40

Reproductor mosaic Frigidarium. Tarifa AN 36,00

CERAMICA ROMANA TERRA SIGILLATA: VAIXELLA

Bol gran decorat. Tarifa AI 18,00

Plat petit. Tarifa X 9,00

Copa oberta. Tarifa X 9,00

Bol petit. Tarifa X 9,00

Cantimplora. Tarifa AG 15,60

IMANTS DE NEVERA

Imants ceràmic. Tarifa I 2,70

OBJECTES DE VIDRE

Centre recte petit. Tarifa Z 10,20

Tub petit. Tarifa W 8,40

Centre rodó petit. Tarifa W 8,40

Centre rodó amb peu. Tarifa AC 11,40

Gerret petit. Tarifa V 7,80

CERAMICA MEDIEVAL

Plat en blanc i blau. Tarifa AB 10,80

Plat en blanc i reflex metàl·lic. Tarifa AF 14,40

JOCS

Joc de tabes 4,20

Joc de baldufes 5,40

Joc de bales 6,60

Joc de puces 5,40

Joc de ballaruga 6,00

Joc de bolinxe 4,50

Joc de pimball 14,00

Joc de dames 3,00

Joc de 3 en ratlla 5,40

Io-io. Tarifa E 1,50

JOIES

Àmfora romana agulla 24,00

Venus santboiana penjoll 14,00

Diana penjoll/agulla 24,00

Dames Cogual penjoll/agulla 24,00

Gota d’aigua penjoll 12,00

Passador corbata 24,00

Greca agulla 24,00

PUBLICACIONS:

Petit i mitjà format (fulletons, opuscles, petites publicacions):

* Els oficis a Sant Boi cent anys enrera. Tarifa P 5,10

* Premi de narrativa curta Vila de Sant Boi 1983-1986. Tarifa P 5,10

* 5è. Premi de narrativa curta Vila de Sant Boi 1987. Tarifa P 5,10

* 1r. Certamen de Poesia Vila de Sant Boi. Tarifa P 5,10

* Records d'una vida de lluita. Tarifa P 5,10

* II Premi de Poesia Vila de Sant Boi. Tarifa P 5,10

* Carles Martí i Vilà (1898-1987). Tarifa P 5,10

Cent anys de cinema..... a Sant Boi. Tarifa M 4,20

* III Premi de Poesia Vila de Sant Boi. Tarifa P 5,10

* Petita història de les Termes Romanes. Tarifa N 4,50

1. Sant Boi des del punt de vista de les dones. Tarifa I 3,00

2. Els Barris del Reial i de Sant Pere. Tarifa I 3,00

3. L'Alou i la Pobla Arlovina. Tarifa I 3,00

4. El Puig del Castell per a persones amb mobilitat reduïda. Tarifa I 3,00

5. Ciutat Cooperativa i el seu entorn. Tarifa I 3,00

6. Sant Boi fa 500 anys. Tarifa I 3,00

7. La jurisdicció medieval del Benviura. Tarifa I 3,00

8. Eixample 1905. Tarifa I 3,00

9. Eixample industrial. Tarifa I 3,00

10. Casablanca i Camps Blancs. Tarifa I 3,00

11. Marianao. Tarifa I 3,00

12. La Marina de Sant Boi: el riu mort i la Ribera. Tarifa I 3,00

13. Art al carrer. Barri Marianao, Barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Tarifa 3,00

14. La Marina de Sant Boi II: entre la cra. de Sant Boi al Prat i la de València. Tarifa I 3,00

15. Art al carrer. Barri Centre, Vinyets-Molí Vell, Camps Blancs i Casablanca. Tarifa I 3,00

* Sant Boi de Llobregat, fa 500 anys. Una societat en transformació. Tarifa S 6,00

* Museu de Sant Boi de Llobregat. Tarifa B 0,90

* Guia de les Termes. Tarifa B 0,90

* CD multimèdia Termes Romanes. Tarifa S 6,00

* Vídeo “Dues vides en una ciutat”. Tarifa S 6,00

* Pregons Altaveu. Tarifa I 3,00

* Les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat. Tarifa X. 9,00

* Dones Santboianes segles XIV-XVII. Tarifa S. 6,00

* Rubricatum. Roma al Baix Llobregat. Tarifa S 6,00

* Experiències viscudes. Visions del cos femení. Santboianes del segle XX. Tarifa S 6,00

Gran format (llibres i similars):

* Els santboians de 1490. Tarifa K 12,60

* Història de Sant Boi de Llobregat. Tarifa K 12,60

* Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1580-1630). Tarifa K 12,60

* Llibre de politiqueses i curiositats. Memòries de Pau Porcet (1788-1856)

Pagès de Sant Boi de Llobregat. Tarifa J 12,00

* Rafael Casanova i Comes. Conseller en Cap. Tarifa A 6,60

* L'aiguabarreig del microcosmos. Sant Boi de Llobregat a mitjan segle XVI i XVIII.Tarifa E 9,00

* Vides Santboianes. Tarifa E 9,00

* A Sant Boi de Llobregat. Seles XIV-SVII. Tarifa AI 18,00

* Les famílies Santboianes (segles XIV-XIX). Tarifa AI 18,00

* La vida i la mort al delta del Llobregat segles XIV-XIX 13,50

* Temps dels albats: contagi i mortalitat al Baix Llobregat. Tarifa E 9,00

* El franquisme al Baix Llobregat 15,00

* Les bases de Can Dimoni 12,50

* Maria Dolors Villadelprat. Recorregut pictòric. Tarifa T 18,00

* Els testaments de Sant Boi (segles XIV-XV) 19,50

VISITES AL MUSEU (CAN TORRENTS I TERMES ROMANES):

* Visita general per a tots els públics (lliure sense monitor) 0,00

DIUMENGES AL MUSEU:

Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i paisatges:

A (dues hores) Preu per persona 2,00

A (dues hores)Cost mínim per grup (màxim 20 persones) 40,00

B (tres hores) Preu per persona 3,00

B (tres hores)Cost mínim per grup (màxim 20 persones) 60,00

TALLERS DIDACTICS:

TERMES ROMANES:

Taller de les Termes Romanes:

- Taller de paviments romans

- Taller de decoració mural

Preu per alumne i taller 2,50

Cost mínim per grup 37,50

Taller de Termes Romanes:

- Taller de l’Auca

- Ludi Romani ( Taller jocs romans)

- Taller d’arqueologia romana

Preu per alumne i mes 2,20

Cost mínim per grup 33,00

CAN TORRENTS:

- En Xefrèn i l'Aila ens conviden a casa seva

- La vida quotidiana dels ibers

Preu per alumne i taller 5,00

Cost mínim per grup 100,00

Preu per alumne i taller (per escoles de Sant Boi) 3,50

Cost mínim per grup (per escoles de Sant Boi) 70,00

- Passejades Escolars (passejada romana i medieval) 120,00

- Passejades Escolars (passejada romana i medieval) (per escoles de Sant Boi) 70,00

Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i paisatges:

Preu per alumne i taller 2,00

Cost mínim per grup 40,00

Un matí a Can Torrents:

Preu per alumne i taller 4,50

Cost mínim per grup 70,00

Preu per alumne i taller (per escoles de Sant Boi) 3,50

Cost mínim per grup (per escoles de Sant Boi) 70,00

VISITES COMENTADES PER ESCOLES:

TERMES ROMANES:

Visita comentada a les Termes Romanes per a públic escolar organitzades per a grups de 25 alumnes màxim.

Preu per alumne 1,20

Cost mínim per grup 24,00

Visites gratuïtes per a escoles de Sant Boi

CAN TORRENTS:

Visita comentada a Can Torrents per a públic escolar organitzades per a grups de 25 alumnes màxim.

Preu per alumne 1,20

Cost mínim per grup 24,00

Preu combinat per la visita als dos monuments alhora:

Preu per alumne 2,00

Cost mínim per grup 30,00

Visites gratuïtes per a escoles de Sant Boi

VISITES GUIADES A LES EXPOSICIONS TEMPORALS:

- Visites gratuïtes per a escoles de Sant Boi

- Exposicions temporals de les Termes Romanes organitzades per a grups de 25 alumnes màxim.

Preu per alumne 0,70

Cost mínim per grup 14,00

- Exposicions temporals de Can Torrents organitzades per a grups de 25 alumnes màxim.

Preu per alumne 1,00

Cost mínim per grup 20,00

- Preu combinat per la visita a les dues exposicions alhora:

Preu per alumne 1,50

Cost mínim per grup 31,00

VISITES COMENTADES PER A PÚBLIC NO ESCOLAR:

TERMES ROMANES

Visita comentada a les Termes Romanes per a públic no escolar, organitzades per a grups de 20 persones màxim.

Preu per persona 1,50

Cost mínim per grup 24,00

CAN TORRENTS

Visita comentada a Can Torrents i a l'exposició present en el moment de la visita per a públic no escolar organitzada per a grups de 20 persones màxim.

Preu per persona 1,50

Cost mínim per grup 24,00

Preu combinat per la visita als dos monuments alhora.

Preu per persona 2,10

Cost mínim per grup 42,00

Tots els primers diumenges de mes a les 12 i a les 13 hores (de manera alternativa a Can Torrents i a les Termes Romanes), visites comentades gratuïtes per a tothom sense concertació (com a màxim dos grups de 25 persones).

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

SERVEIS REPROGRÀFICS

Serveis reprogràfics (Fotocòpies)

Documentació original DIN A4 0,30

Bibliografia i materials auxiliars DIN A4 0,10

Bibliografia i materials auxiliars DIN A3 0,20

Servei de digitalització d'originals (documents i fotografies)

Disquet de 3,5 polzades 1,60

Digitalització fotogràfica d'un document (fins a DIN A3 estricte) 1,80

Servei d'impressió de materials digitalitzats (documents i fotografies)

Format DIN A4 (Paper normal) 0,60

Format DIN A3 (Paper normal) 1,20

Format DIN A4 (Paper fotogràfic) 3,00

Format DIN A3 (Paper fotogràfic) 6,00

Serveis reprogràfics (fotografies B/N)

Duplicats de 10x15 cm 0,90

Duplicats de 13x18 cm 1,80

Duplicats de 15x20 cm 2,70

Duplicats de 18x24 cm 3,60

Duplicats de 20x 30 cm 4,80

Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades