Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/19/2018 10:46:17 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Tramitació electrònica d'alta d'empreses (PAE)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 11/30/2017


El Punt PAE és un servei adreçat a persones emprenedores que volen donar d'alta una nova empresa mitjançant la tramitació electrònica. Actualment les formes jurídiques que es poden crear a través de la tramitació electrònica són:

- Empresari Individual

- Societat de Responsabilitat Limitada

- Societat Limitada Nova Empresa

- Societat Limitada de Formació Successiva

- Comunitat de Bens

- Societat Civil

Per tant, queden excloses de la tramitació telemàtica: la Societat Civil Privada (SCP), Societat Cooperativa Catalana (SCC), Societat Limitada Laboral (SLL) i Societat Anònima (SA).

La tramitació telemàtica suposa la simplificació administrativa i serveis d'assessorament integral. L'emprenedor pot acudir al Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) més proper, per omplir el Document Únic Electrònic (DUE), evitant així els desplaçaments derivats de l'alta d'empresa.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Persones físiques o jurídiques que volen constituir una empresa en les formes jurídiques indicades anteriorment.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Dades de l’activitat:

a) Codi CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) i IAE. Si es realitzen més activitats (a banda de la principal), caldrà anotar els codis per tenir-ho en compte. Consulteu a l’Agència Tributària si no esteu segurs a través del telèfon: 901 33 55 33 o pàgina web: www.aeat.es.

b) Dades completes del domicili de l’empresa i de l’activitat (superfície total (m²), telèfon, codi postal, etc.).

c) Número de referència de la llicència municipal d’obertura (si s’ha demanat).

Dades dels treballadors, si s’escau. Si es contracten treballadors, caldrà aportar la còpia del contracte o acord de treball o bé, l’autorització (amb les dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l’alta a la Seguretat Social:

a) Contracte o acord de contractació.

b) DNI dels treballadors (estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència i treball).

c) Targeta de la Seguretat Social dels treballadors o document que acrediti el número d’afiliació.

En el cas de treballadors autònoms dependents, caldrà portar el nom i CIF de l’entitat de la que serà autònom depenent, per la que realitzarà els serveis.

SOCIETATS LIMITADES (i SLNE)

Dades de l’empresa i de l’activitat:

a) Dades de contacte (telèfon, correu electrònic, pàgina web).

b) Certificat Denominació Social vigent (vàlid per 3 mesos renovable).

c) Epígraf d’IAE i CNAE.

d) Domicili de l’empresa i l’activitat (incloent els m² de superfície)

e) Número de compte bancari (IBAN) per al pagament de les taxes del Registre Mercantil Provincial. És possible domiciliar aquest pagament al compte corrent utilitzat per dipositar el Capital Social o al compte personal d’alguns dels socis.

f) Certificat aportació dinerària i/o relació de béns no dineraris amb valor aproximat.

Dades dels socis/es:

a) Si els socis/es són persones físiques:

a1) Còpia del DNI o NIE de les persones sòcies.

a2) Estat civil dels socis, si estan casats, aportar DNI o NIE del cònjuge així com indicar règim matrimonial.

b) Si els socis/es són persones jurídiques:

b1) Escriptura de constitució i de càrrecs vigents així com el/s CIF corresponents.

b2) DNI representant físic de la societat.

Dades de la Seguretat Social:

a) Socis/es no estan donats d’alta al Règim Especial Treballador Autònom (RETA):

a1) Número d’afiliació: no és el número que apareix a la targeta sanitària facilitada per Catsalut sinó un número que comença amb 08 i es pot trobar també als fulls de nòmina o als informes de vida laboral que envia la Seguretat Social.

a2) Mútua d’incapacitat temporal (IT) i malalties professionals (EP).

a3) Número de compte bancari per domiciliar les quotes (IBAN).

b) Socis/es que estan donats d’alta al RETA:

b1) Rebut de pagament de la quota.

b2) Nom de la mútua d’IT i EP.

Si es volen contractar treballadors: Contracte o acord de treball o bé autorització (amb les dades de la persona treballadora) per tal de poder cursar l’alta a la Seguretat Social.

Documentació a presentar el dia de la cita notarial després d’haver complimentat el DUE:

1. Abans d’anar al notari, caldrà anar al banc:

a) Obrir un compte per l’empresa.

b) Fer l’ingrés de l’import del Capital Social i sol·licitar justificant.

2. El dia de la cita notarial, s’ha de presentar la documentació següent:

a) DUE facilitat pel punt PAE.

b) DNI de tots els socis estrangers: NIE comunitari o NIE i permís de residència per compte pròpia.

c) Dades personals dels cònjuges dels socis: DNI i règim matrimonial.

d) Certificat bancari de l’ingrés del Capital Social.

e) Justificant de pagament al Registre Mercantil Central, en cas de pagament a compte (el facilita el punt PAE )

Finalitzada la cita notarial, se us lliurarà el CIF provisional i còpia simple de l’escriptura.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El servei s'ha de sol·licitar abans de constituir l'empresa.

PREU:

Servei gratuït

ON SOL·LICITAR-LO:

Cal demanar hora de visita. Hi ha dues vies per sol·licitar aquesta visita:

. Tramitació via internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Omplir tots els camps

O bé:

. Tramitació presencial

Clicant al botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAP

La Unitat d'Atenció a Empreses i Emprenedors es posarà en contacte per concretar dia i hora de visita.

Sol·licitar Tràmit

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades