Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/19/2018 10:46:14 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 11/29/2017


L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019, estableix una línia d’assignacions econòmiques públiques amb l'objectiu de fomentar l’ocupació i, alhora, contribuir al desenvolupament del teixit empresarial del municipi.

La seva finalitat és subvencionar el 50% de les contractacions que realitzin les empreses i/o entitats que desenvolupin la seva activitat a l’àrea metropolitana, prioritàriament a Sant Boi de Llobregat, i que contractin persones en situació d’atur residents a Sant Boi de Llobregat.

IMPORT

Les empreses i/o entitats beneficiàries podran rebre un ajut màxim equivalent al 50% del cost salarial anual, que inclou les despeses salarials i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

El cost salarial mensual màxim subvencionable, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries i la indemnització per finalització de contracte, serà:

a) Grup de cotització 11 = 1.200€/mensuals

b) Grup de cotització 10 = 1.300€/mensuals

c) Grup de cotització 05 a 09 = 1.400€/mensuals

d) Grup de cotització 01 a 04 = 1.600€/mensuals

En cas de jornada parcial, els imports seran proporcionals a la jornada efectiva.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Abans de fer la sol·licitud han de tenir una cita amb la tècnica de referència.

1. Les empreses i/o entitats que compleixin, entre d'altres, els següents requisits:

- Tenir condició de Petita o Mitjana Empresa.

- Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat o en l’àrea metropolitana de Barcelona.

- Formalitzin un contracte laboral durant un termini mínim de 6 mesos. Que l’empresa i/o entitat incrementi amb el contracte la plantilla existent.

- No hagin contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per aquesta contractació.

- No facin contractes objecte d'aquesta assignació econòmica amb el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusiu.

- No facin contractes objecte d'aquesta assignació econòmica amb persones membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o dels qui tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%.

- No facin contractes objecte d'aquesta assignació econòmica a alts directius/ves.

- No hagin realitzat acomiadaments improcedents de treballadors en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l’assignació econòmica.

- No hagin realitzat acomiadaments a treballadors o Expedients de Regulació d’Ocupació de treballadors en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l’assignació econòmica.

- No ser administració pública, ni organisme públic ni societat mercantil pública ni, en el cas què sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

-No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ni amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.

-Acceptar i acomplir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable i en especial: no haver incorregut en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i acomplir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

Queden excloses les empreses que hagin estat beneficiàries d'aquesta assignació econòmica en el període immediatament anterior, que vulguin contractar pels mateixos llocs de treball o a persones que ja van contractar mitjançant aquesta assignació econòmica.

2. Les persones a contractar hauran d'estar empadronades a Sant Boi (mínim 6 mesos), estar en situació d’atur (mínim 3 mesos) i estar inscrites com a demandants d'ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Els col·lectius prioritaris seran:

a. Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.

b. Aturats/des de llarga durada.

c. Majors de 45 anys.

d. Joves de 16 a 35 anys.

e. Persones amb diversitat funcional.

f. Persones que pertanyen a famílies amb tots els seus membres a l’atur.

g. Dones.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- NIF/CIF de l'empresa

-Còpia dels poders notarials per actuar en representació de l'empresa

- Si l'empresa és persona jurídica: còpia de l'escriptura de constitució o del document d'inscripció al Registre públic corresponent

- Si l'empresa és empresari o professional individual: alta censal

- Si l'empresa és una societat civil sense personalitat jurídica pròpia: contracte privat

- Si l'empresa és una societat mercantil (SA, SL): alta d'autònom i certificat de situació de cotització del representant o de l'administrador de la societat mercantil

- Si no està ubicada a Sant Boi de Llobregat, acreditació de la llicència o comunicació de l'activitat econòmica emesa per l'ens local del municipi en què està ubicada

- Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002) i acreditació de què les persones donades de baixa de l'empresa en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament i/o expedient de regulació d'ocupació, i en els 12 mesos darrers per acomiadament improcedent

-Descripció de llocs de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit (segons model annex), així com el precontracte de treball corresponent

- Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera segons model annex

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació sera des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 30 de setembre de 2017 i/o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini per a la resolució de les sol·licituds de subvenció és de 2 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud.

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

Si vol obtenir més informació contactar amb el telèfon: 93 635 12 46 extensions 130 o 137

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Folletó informatiu.pdf ( 145 Kb)
Veure document .pdf BASES REGULADORES CATALÀ.pdf ( 203 Kb)
Veure document .pdf BASES REGULADORAS CASTELLANO.pdf ( 114 Kb)
Veure document .xls Taula.xls ( 53 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 127 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades