Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/24/2017 12:33:27 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beques per a joves 2016

Darrera revisió: 07/29/2016


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i les joves del municipi en diferents àmbits: formació, mobilitat, conciliació vida familiar amb la vida laboral i/o formativa, autonomia de persones joves amb discapacitat, amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove.

Els i les joves poden sol·licitar beques per:

A) Activitats de formació i adquisició de material didàctic relacionat amb la formació

B) Serveis i/o activitats que afavoreixin la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa de mares joves

C) Facilitar la mobilitat

D) Activitats i projectes formulats per joves amb discapacitat

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Joves que tinguin entre 16 i 35 anys, a data 14 d'octubre de 2016 i que estiguin empadronats a Sant Boi els últims 6 mesos, a data 12 de setembre de 2016.

Altres requisits a tenir en compte:

- En el cas de les persones joves que no tinguin nacionalitat espanyola tenir permís de residència.

- No tenir cap beca o ajuda concedida pel mateix concepte en l'any en curs.

- No es pot sol·licitar més d'una beca per persona.

- Els/les joves que hagin obtingut beca en convocatòries anteriors podran sol·licitar la beca.

- Els ingressos bruts mensuals de la unitat de convivència no poden sobrepassar les quantitats que es descriuen a continuació:

1 membre - 1.422,80 euros

2 membres - 1.991,92 euros

3 membres - 2.561,04 euros

4 membres - 3.130,16 euros

5 membres - 3.414,72 euros

6 membres - 3.699,28 euros

* S'entén com a unitat de convivència: totes les persones que conviuen en un mateix domicili.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus B, la persona sol·licitant ha de ser dona, mare i estar treballant i/o estudiant.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus D, la persona sol·licitant ha de ser una persona amb algun tipus de discapacitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1) Document identificatiu de la persona sol·licitant. En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (model adjunt).

2) Currículum vitae de la persona sol·licitant.

3) Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència a partir de 16 anys.

. Informe de vida laboral.

. Treballadors/es per compte d'altri: original i fotocòpies de les nòmines de gener a juny de 2016.

. Treballadors/es per compte pròpia: original i fotocòpies dels certificats de bases de cotització a la Seguretat Social i fotocòpies dels certificats d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF, dels dos primers trimestres de l'any 2016.

. Persones que estiguin en situació d'atur: certificat conforme la persona està a l'atur i en cas de rebre prestacions/subsidis, certificat de prestacions en concepte d'atur, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya o el Servicio Público de Empleo.

. Certificat de percebre o no pensions de l'administració pública i en cas afirmatiu de la seva quantia (contributives, no contributives, per sentència judicial). Es consideraran ingressos computables: prestacions atorgades per la Llei de dependència, prestacions familiars per fills a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries, rendes mínimes d'inserció.

. Els/les joves amb discapacitat hauran de presentar fotocòpia de totes les ajudes que tinguin atorgades -PUAS, targeta rosa, valoració grau dependència...

4) Memòria detallada, amb una extensió màxima de 6 folis del projecte/activitat/proposta. Si és possible, document que justifiqui la realització de l'activitat (matrícula, pressupost,...).

5) Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els conceptes i els corresponents imports). Acreditació dels preus o imports que es detallen.

6) Document acreditatiu de les dades bancàries amb la validació de l'entitat bancària.

7) En el cas de que la beca sol·licitada sigui "Per activitats i projectes formulats per joves amb discapacitat":

Resolució de qualificació de disminució acreditativa de la mobilitat reduïda atorgada per l'ICASS.

8) En el cas de les mares joves que sol·licitin la beca tipus B, de conciliació, han de presentar justificant conforme estan treballant i/o estudiant.

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

ORGANISMES ON ADREÇAR-SE PEL QUE FA A L'OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

- Gestions relacionades amb l'informe de vida laboral:

Seguridad Social

901 50 20 50

www.seg-social.es

De dilluns a divendres, de 9 a 17 h

- Gestions relacionades amb pensions contributives:

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

C Eusebi Güell, 41-43

Sant Boi del Llobregat

93 640 06 87 / 93 640 67 45

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h

- Gestions relacionades amb pensions no contributives i ajudes a persones amb discapacitat:

Oficina de Benestar Social i Família

C Bonaventura Aribau, 11

Sant Boi del Llobregat

93 654 36 11

900 300 500

De dilluns a divendres, de 9 a14 h

- Gestions relacionades amb prestacions i/o subsidis per l'atur :

Oficina de Treball de la Generalitat

C Francesc Pi i Margall, 111-113

Sant Boi de Llobregat

93 652 20 11

www.oficinadetreball.cat

www.sepe.es (per descarregar els certificats de prestació actual) o trucant al telèfon: 901 11 99 99

De dilluns a divendres, de 8.15 a 13.30 h

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 12 de setembre al 14 d'octubre de 2016.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i hora OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (OMAP) Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT

La Factoria Jove de Can Massallera

Can Massallera

C Mallorca, 30

Horari d'informació:

De dilluns a dijous, de 16 a 20 hores, i dilluns i divendres, de 10 a 14 hores

Horari de tramitació:

Dilluns i divendres, de 10 a 14 hores, dimarts i dimecres, de 16 a 20 hores, i dijous, de 16 a 18 hores

TRAMITAR PER INTERNET

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital"

- Seguiu les instruccions que aniran sortint.

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MANUAL INFORMATIU:


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Bases Beques per a joves 2016-Català.doc ( 109 Kb)
Veure document .doc Bases Becas para jóvenes 2016- castellano.doc ( 106 Kb)
Veure document .doc BXJ16-Memòria.doc ( 507 Kb)
Veure document .doc BXJ16-Pressupost.doc ( 489 Kb)
Veure document .doc Certificat de dades bancàries.doc ( 101 Kb)
Veure document .doc BXJ16-Full autorització.doc ( 21 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web