Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/26/2018 05:43:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Assignacions econòmiques per al foment de l'autoocupació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 04/20/2017


L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix una línia de subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per al foment de l'autoocupació de les persones desocupades del municipi de Sant Boi de Llobregat i/o persones desocupades d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana que hagin iniciat una nova activitat empresarial a Sant Boi de Llobregat.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Podran ser persones beneficiàries, els autònoms o les societats independentment de la seva forma jurídica (s'exclouen associacions i fundacions) que compleixin els següents requisits:

1 - Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat, per un període mínim de 3 mesos.

Excepcionalment seran beneficiaris en el cas que hagin cotitzat algun dia esporàdic dins dels tres mesos anteriors a la data d'inici d'activitat, sempre i quan en els darrers 12 mesos no hagin superat els 60 dies treballats i que els dies treballats no s'acumulin en els darrers 3 mesos.

2 - Persones empadronades a Sant Boi de Llobregat (com a mínim fa 2 mesos) i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Sant Boi de Llobregat.

3 - Persones que hagin iniciat una activitat professional/empresarial en la que l’alta inicial de la nova activitat professional o empresa (alta censal i/o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'hagi produït entre l’1 de gener de 2016 i el 30 d’abril de 2017.

4 - Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA per la mateixa activitat laboral en els 6 últims mesos anteriors a l’alta.

5 - No haver estat beneficiari/a de la mateixa assignació econòmica objecte d’aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria.

6 - Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat (si s'escau, taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO i taxa municipal per a l’obertura de l’establiment - inclòs canvi de nom)

.

7 - No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ni amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Model oficial de l'Ajuntament de domiciliació de pagaments conformat per l’entitat bancària (full original, que inclou el número de compte de la persona beneficiària per ingressar la subvenció).

- Justificants de les despeses subvencionables, mitjançant factures originals i justificants de pagament:

. Rebut de les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o Règim assimilable. En el moment de la sol·licitud com a mínim s'haurà de presentar un rebut de pagament. La resta de rebuts s'hauran de presentar en el moment de disposar d'ells i amb data màxima de 31 d'octubre de 2017.

. Factura de l’informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer.

. Factura del notari de la de l’escriptura pública de constitució.

. Factura del gestor/assessor de les despeses d’alta de l’autònom o l’empresa.

. Factures de les despeses inicials en TIC: cost de creació d’una pàgina web, cost de disseny imatge corporativa, cost de desenvolupament d’una APP, despeses vinculades a la pàgina web de l’empresa i de community manager (posicionament SEO i SEM, manteniment, hosting, xarxes socials,…).

Qualsevol justificant de despesa que no es presenti amb la sol·licitud haurà de ser presentat en el moment en que es disposi d'ell i amb data màxima de 2 de maig de 2017, excepte els rebuts dels RETA que en aquest cas la data màxima serà 31 d'octubre de 2017.

La presentació de la sol·licitud en aquest procediment implica autoritzar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a verificar les dades consignades a la sol·licitud presentada així com en la documentació que s'incorpori i a sol·licitar la informació rellevant a l'administració autonòmica, a la Segureta Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es prengui en consideració per adjudicar les subvencions, sense prejudici de l'establert en la Llei de Protecció de Dades.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins el 30 d'abril de 2017 (ampliada al dia 2 de maig per ser el 30 d'abril festiu)

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini per a la resolució de les sol·licituds de subvenció es de 6 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

Si vol obtenir més informació contactar amb el telèfon: 93 635 12 46 extensions 412

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf BASES REGULADORES CATALÀ.pdf ( 535 Kb)
Veure document .pdf Bases AMB version en Castellano.pdf ( 92 Kb)
Veure document .doc Dades bancàries IBAN.doc ( 127 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web