Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/19/2018 11:21:51 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades - justificació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 09/13/2017


Presentació de la documentació justificativa trimestral de la contractació per la qual es va concedir la subvenció municipal, per a que es verifiqui per part de l'Ajuntament i es faci el pagament de la quantitat corresponent.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les empreses i empresaris/ies que tenen concedida la subvenció.

En el cas que actuï una persona representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona beneficiària (model adjunt)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Les despeses es justificaran cada tres mesos des de l'inici de la contractació, fins arribar al final de contracte.

L'import de l'assignació econòmica s'abonarà de la següent forma:

Per al Primer pagament:

• Als tres mesos de l'inici del contracte la quantitat corresponent a les tres primeres nòmines.

• S'hauran de presentar:

- les tres nòmines del període i els comprovants de pagament, validats per l'entitat financera emissora de la transferència

- els TC1 (Rebut de liquidació de cotitzacions) i TC2 (Relació nominal de treballadors), on consti el/la treballador/ora objecte del contracte de l'assignació econòmica, juntament amb el justificant del seu pagament.

- el model 111 i/o 190, amb la relació d'imports nominals de la retenció de l'IRPF on consti la persona contractada, amb el justificant de liquidació corresponent.

- el certificat acreditatiu de la formació obligatòria realitzada a la persona contractada

Següents pagaments trimestrals:

- Cada tres mesos s'abonarà la quantitat total de les nòmines corresponents.

- La documentació serà la mateixa que per al primer pagament i successius, si la contractació és superior a 6 mesos

Últim pagament:

- L'últim pagament es realitzarà al final de la contractació i un cop justificat tot el procés, segons els criteris definits per l'Ajuntament al punt 15 de les bases reguladores i els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau d'acompliment. S'estableix un període màxim de 2 mesos per realitzar el pagament.

- La documentació serà la mateixa que per al primer pagament i successius.

- Resum econòmic i una valoració final del projecte, segons model establert.

- Vida laboral de l'empresa durant el període en que ha estat vigent el contracte.

Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència al compte bancari informat per l'empresa.

El termini de presentació de la justificació serà de dos mesos, comptats des de la finalització de cada fase del projecte.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts comportarà la revocació total o parcial de l'assignació

La documentació es presenta digitalitzada en suport USB.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Per al primer pagament de la subvenció, una vegada han passat tres mesos des de l’inici de la contractació, s’haurà de presentar la documentació indicada en les bases reguladores del programa. El termini de presentació serà com màxim de 2 mesos.

Per a la justificació dels pagaments successius de la subvenció, es presentarà la documentació corresponent al següent trimestre.

Al final de la contractació, ja sigui als 6, 9 o 12 mesos, fins al 30/06/2018,  s’haurà de presentar la documentació del trimestre corresponent, la vida laboral de l’empresa, des de l’inici al final de la contractació, i un informe de valoració i resum econòmic del projecte, segons model establert.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Bases:

Veure document .pdf BASES REGULADORES CATALÀ.pdf ( 203 Kb)
Veure document .pdf BASES REGULADORAS CASTELLANO.pdf ( 114 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades